Szkoła

Historia szkoły

Historia

Patron, sztandar i hymn szkolny

1 IX 1948 r. – na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty o organizacji roku szkolnego 1948/49 została powołana w Krośnie Odrzańskim Publiczna Szkoła Podstawowa przy ul. Bohaterów WP nr 21 Pierwszy rok szkolny 1948/49 rozpoczęło w nowo utworzonej szkole 325 uczniów.
Kierownikiem szkoły został pan Leopold Ryszpler.

1957/58 – w wyniku reorganizacji szkól i zmiany rejonizacji szkoła otrzymała swój numer. Odtąd „czerwona szkoła” to szkoła nr 1.

31 X 1973 r. – Samorząd Szkolny ogłosił wybory patrona szkoły. W wyborach tych uczestniczyli uczniowie klas od piątej do ósmej. Najwięcej głosów otrzymała i patronem szkoły została Maria Skłodowska-Curie.

28 IV 1976 r. – w tym dniu nastąpiło uroczyste nadanie imienia szkole wraz z wręczeniem sztandaru. Do dnia dzisiejszego sztandar towarzyszy młodzieży we wszystkich uroczystościach szkolnych oraz uroczystościach na zewnątrz, w których młodzież tej szkoły bierze udział.

Dzień 28 kwietnia ogłoszony został ”świętem szkoły”.

1974 r. – pani Barbara Chorzępa, polonistka, ułożyła tekst własnego szkolnego hymnu, muzykę zaś skomponował pan Władysław Skręty .Hymn ten przyjął się w szkole i zyskał także uznanie miejscowych władz oświatowych. Odtąd już nie szukano pieśni patriotycznych na daną okazję, bo zastąpił je własny hymn.

  

Słowa: Barbara Chorzępa
Muzyka: Władysław Skręty

HYMN SZKOLNY

I zwrotka
Czy jest za oknem wiatr i mgła,
Czy słońce złoci ranek.
Tu odkrywamy nowy świat,
Kroczymy wciąż w niezanane.
Tu przeżywamy tyle lat,
Beztroskich lat radości.
Tu poznajemy dobrze jak
Pracować dla przyszłości.

Ref. 
Ty jesteś szkoło słońcem,
Ty jesteś szkoło chlebem
I nowych miast, i nowych gwiazd
Nie byłoby bez ciebie.
Więc naucz nas, więc prowadź nas
Przez życie krok po kroku,
By kraj nasz przy nas zawsze miał:
Dobrobyt, miłość, pokój.
  
 
II zwrotka
Poznajesz tyle wzorów, prawd,
A przecież wciąż pamiętasz
Jak otworzyłeś pierwszy raz
Na ławce elementarz.
I dalej dziesz w ciemny las,
Lub na słoneczne pole,
I całe życie droga trwa,
Którą zacząłeś w szkole.

 
Ref. 
Ty jesteś szkoło słońcem...

 
 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
    ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
    66 - 600 Krosno Odrzańskie
  • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
    przedszkole tel. (68) 383 79 10
    w sprawach pilnych tel. 660 437 833 (dyrektor)

Galeria zdjęć