Szkoła

Świetlica

https://sp9kutno.edupage.org/elearn/pics/text/text_text4/ad531429394e1ddf5be4bd3094c7230111dbcae5
 
 
 
 
 
 
 
Świetlica szkolna jest czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:20 do 15:30
 
Ważne informacje o nas:
 
 • Świetlica w naszej szkole jest czynna w godzinach 7:20 - 15:30
 • Świetlica dysponuje 2 salami, które służą do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne.
 • Warunkiem uczęszczania przez dziecko do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszeniowej.
 • Dziecko zapisane do świetlicy może być przyprowadzone przez rodziców o dowolnej godzinie, a odebrane również osobiście nie później jak do godziny 15:30.
 • Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice lub będzie samodzielnie wychodziło do domu, konieczne jest pisemne upoważnienie i zgoda rodziców. 
 
Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach szkolnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do nauki i wypoczynku, rozwijanie zdolności i zainteresowań. Mamy ambicję bycia świetlicą przyjazną dziecku, w której spotyka się ono z atmosferą życzliwości i zainteresowania, współpracy i zrozumienia . Każde dziecko jest największą wartością naszej świetlicy. 
 
W czasie pobytu w świetlicy uczniowie znajdują czas na:
 
 • rozrywkę
 • odrabianie lekcji
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • posiłki 
 
Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Uczą się racjonalnie spędzać czas wolny. Nabierają przyzwyczajeń, które w przyszłości staną się ich nawykami, a także kształtują postawy moralne i dobry gust oraz wartościowe cechy charakteru. Przeważają tu takie formy pracy jak  gra, zabawa, konkurs, wycieczka i inne angażujące całą osobowość i organizm dziecka.
 
PLAN PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7.20-8.00

7. 20 Łukasz Kamerduła

7.30 Jolanta Mickiewicz

7.20 Łukasz Kamerduła

7.30 Anna Bożęcka

7.20 Szymon Mazur

7.30 Maria Marciniak

7.20 Ania Bożęcka

7.30 Jola Mickiewicz

7.20 Łukasz Kamerduła

7.30 Maria Marciniak

1

8.00-9.00

 

od 8.15 do 9.05 Szymon Mazur

 

 

 

2

9.00-10.00

 

 

 

 

 

od 9.05 do 10.40 Szymon Mazur

3

10.00-11.00

od 9.50 Ewa Oleszek

od 9.50 Szymon Mazur

od 9.50  do 10.40  Szymon Mazur

 od 10.40 Ewa Oleszek

od 9.50 Ewa Oleszek

 od 10.45 do 11.30 Szymon Mazur

od 10.40 Ewa Oleszek

od 9.50 Szymon Mazur

do 10.40 Szymon Mazur

4

11.00-12.00

Ewa Oleszek

Szymon Mazur

Ewa Oleszek

Ewa Oleszek

Szymon Mazur

Ewa Oleszek

od 10.40 Ewa Oleszek

5

12.00-13.00

Szymon Mazur

Ewa Oleszek

od 12.30 Szymon Mazur

Ewa Oleszek

od 12. 30 Szymon Mazur  

12.30 do13.00 Monika Nawrot

Ewa Oleszek

Szymon Mazur

od 11.45  do 12.35  Ania Bożęcka

Ewa Oleszek

Ewa Oleszek

od 12.30- 13.00 Monika Nawrot

od 12.30 Marta Żmijewska

6

13.00-14.00

Szymon Mazur

 

Ewa Oleszek

Szymon Mazur

Ewa Oleszek

Szymon Mazur

Ewa Oleszek

Szymon Mazur

Ewa Oleszek

Ewa Oleszek

Marta Żmijewska

7

14.00-15.00

Szymon Mazur

 

 Ewa Oleszek

Szymon Mazur

 Ewa Oleszek

Szymon Mazur

Ewa Oleszek

Szymon Mazur

Ewa Oleszek do 14.15

Ewa Oleszek

Marta Żmijewska

8

15.00-15.40

        Ewa Oleszek do 15.40

 

Szymon Mazur  do 15.30

Ewa Oleszek do 15.40

Szymon Mazur do 15.30

Ewa Oleszek do 15.40

Szymon Mazur do 15.30

Marta Żmijewska od 14.15 do 15.15

Szymon Mazur do 15.30

Ewa Oleszek do 15.40

Marta Żmijewska  do 15.30

 
Plan tematyczny świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020:
 

1. CELE I ZADANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W ŚWIETLICY

           

            Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, bezpieczeństwo podczas odjazdów autobusowych. Stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych. Spędzanie w świetlicy szkolnej ma również sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie.

1. Rozwijanie sprawności manualnych (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie itp.).

2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania
i aktywnego słuchania (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy).

3. Poszerzenie wiadomości, zaspokojenie ciekawości świata (czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne, praca z mapą i atlasem), rozwijanie umiejętności wypowiedzi na dowolny i zadany temat.

4. Rozwijanie ekspresji ruchowej i sprawności motorycznej (zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy taneczne, gry i zabawy sportowe w salce rekreacyjnej, zabawy sprawnościowe na boisku szkolnym).

5. Rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy, komunikacji interpersonalnej i współpracy
w grupie (zabawy integracyjne w kręgu, zabawy zespołowe, praca w grupach, zabawy stolikowe wg zainteresowań dzieci, gry planszowe, rozmowy i pogadanki na temat emocji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, asertywności, zdrowej rywalizacji).

6. Rozwijanie sprawności umysłowych (zabawy doskonalące pamięć, krzyżówki, rebusy, łamigłówki, gry logiczne, puzzle, mozaika, kalambury, quizy).

7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie, szacunku dla przyjętych norm współżycia w grupie, szacunku do przedmiotów, kształtowanie wrażliwości estetycznej (dbanie o czystość salek świetlicowych, porządkowanie zabawek i gier, przestrzeganie regulaminu świetlicy).

8. Podejmowanie dyskusji na temat zasad współżycia w grupie świetlicowej, dbanie o wystrój świetlicy, projektowanie i wykonywanie dekoracji okolicznościowych.

 

2. TYGODNIOWE BLOKI TEMATYCZNE.

 

            Realizacja stałych form pracy w każdym tygodniu: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne, rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe (w tym na świeżym powietrzu), prace porządkowe i dekoracyjne, rozmowy na tematy poruszane przez uczniów.

 

Blok tematyczny

Treści szczegółowe

Miesiąc

 

1. Witaj szkoło! Żegnajcie wakacje!

Regulamin świetlicy, regulamin ucznia dojeżdżającego.

Bezpieczne zachowanie na terenie szkoły, podczas zabawy, podczas wsiadania i wysiadania z autobusu szkolnego. Zajęcia integracyjne. Moje wakacyjne wspomnienia- rozmowy, prace plastyczne.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Wrzesień

02.09-06.09

 

2. Akcja-segregacja!

Czy trzeba sprzątać świat? – pogadanka. Dlaczego ludzie śmiecą? Surowce- co możemy z nich zrobić?

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Wrzesień

09.09-13.09

 

3. Złota polska jesień.

Jak rozpoznajemy jesień zmysłami? Jesienne zmiany w przyrodzie. Prace plastyczne na temat jesieni.

"Przyszła Pani Jesień"- wykonanie jeżyka z bibuły i plasteliny.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Wrzesień

16.09-20.09

 

4. Dzień chłopaka.

Jaki jest mój przyjaciel? - swobodne wypowiedzi uczniów o cechach sympatycznego chłopaka.

Poznajemy cechy ludzkie- zachęcanie do właściwych relacji koleżeńskich.

Laurka dla ulubionego kolegi z okazji dnia chłopaka.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Wrzesień

23.09-27.09

 

5. Tydzień opieki nad zwierzetami

Światowy Dzień Zwierząt-–rozwiązywanie zagadek, czytanie wierszy i ciekawostek na temat zwierząt, Przeglądanie albumów przyrodniczych.

Rozmowy na temat zwierząt domowych oraz sposobów sprawowania nad nimi

opieki .Cechy dobrego opiekuna.Czytanie ciekawostek na temat psów i kotów.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Październik

30.09-04.10

 

6. Dzień Edukacji Narodowej.

Kto pracuje w szkole?.

Zapoznanie dzieci ze znaczeniem święta jakim jest Dzień Edukacji Narodowej

Odczytanie Art. 28, 29, 30 Konwencji o prawach dziecka –Prawo do Edukacji.

Parę słów o naszej Pani –rozmowa na temat pracy nauczyciela. Cechy idealnego nauczyciela –burza mózgów. Kto pracuje w naszej szkole –rozmowa kierowana. Podkreślanie roli nauczyciela w poznaniu świata.

"Laurka dla mojej Pani"- technika dowolna.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Październik

07.10-11.10

 

7. Lato w butelce zamknięte, czyli dary jesieni.

 

Pogadanka nt. prac wykonywanych jesienią w sadzie i ogrodzie. „Witaminki z sadów i ogrodów” –pogadanka na temat darów jesieni i sposobów ich przyrządzania i przechowywania. Zapoznanie z podstawowymi gatunkami grzybów (atlas grzybów) i zasadami ich zbierania. Prace plastyczne –„Jesienne owoce i warzywa" –wydzieranka mozaikowa, Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów

 

Październik

14.10-18.10

 

8. Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma.

Rozmowa z dziećmi na temat ich zainteresowań, form spędzania czasu wolnego . Prezentacja przez dzieci na forum ich hobby. Pogadanka na temat: Internet -źródło rozrywki czy „pożeracz czasu”?. Układanie krzyżówki z hasłem. Scenki rodzajowe „Jakie to hobby?”.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Październik

21.10-25.10

 

9. Dla tych, którzy odeszli.

Wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli –rozmowa kierowana.

Pogadanka na temat poszanowania miejsc pamięci; tradycja. Przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach wiecznego spoczynku. Zapoznanie dzieci z pojęciem „żałoba”. Poznanie tradycji związanych ze Świętem zmarłych. Wdrażanie do czczenia pamięci o zmarłych. "Znicz" -praca plastyczna.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.-

 

Październik

28.10-30.10

 

 

10. Moja mała i duża ojczyzna.

Kształtowanie postaw patriotycznych i przynależności narodowej.

Poznajemy symbole narodowe - flaga, godło, hymn.

Udział uczniów w szkolnych obchodach Święta Odzyskania Niepodległości.

"Godło Polski, Flaga"- naklejanki. Nasze symbole narodowe – wykonanie gazetki okolicznościowej. Rozmowa na temat odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw. Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Listopad

04.11-08.11

 

11. Jesteśmy tolerancyjni.

Wyjaśnienie trudnych pojęć: „godność”, „tolerancja”, „stereotyp”, „uprzedzenie”.

Czytanie bajek terapeutycznych rozwijających postawę tolerancji, uczących

szacunku i akceptacji innych osób. Zabawy i gry integracyjne uczące wyrozumiałości i tolerancji.

Praca plastyczna-„Metamorfoza-jak mógłbym wyglądać”- rysowanie

autoportretu „Jestem tolerancyjny” –pogadanka na temat podobieństw i różnic

wynikających z pochodzenia, koloru skóry, wyznania, poglądów, inwalidztwa.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Listopad

11.11-15.11

 

12. Pluszakowy tydzień.

Historia pluszowego misia. Moja dziecięca przytulanka - praca plastyczna. Dzień Misia w naszej szkole – przedstawienie swojego ulubionego pluszaka. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Listopad

18.11-22.11

 

13. Andrzejki- zwyczaje ludowe.

Imieniny –święta imion –tradycja obchodzenia imienin (andrzejki, katarzynki).

Poznajemy znaczenia naszych imion. „W świecie magii i czarów” –pogadanka na temat zwyczajów wieczorów andrzejkowych, zapoznanie z wybranymi wróżbami.

Tworzenie Świetlicowej Księgi Wróżb. Tworzenie rekwizytów do wróżb i dekoracji w sali.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Listopad

25.11-29.11

 

14. Wolontariusze- pomocnicy Mikołaja.

Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu. Wolontariusz –kto to taki?

Poznanie historii Świętego Mikołaja oraz tradycji z nim związanych

w różnych regionach Polski. "Kim był Św. Mikołaj?" Nauka pisania i adresowania listu.

Rozbudzenie radosnego nastroju zbliżających świąt. Wykonanie rysunku „Co chciałbym dostać od Św. Mikołaja?” Potrzeby innych ludzi - „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Grudzień

02.12-06.12

 

15. Choinkowe radości

Czytanie legendy o pochodzeniu choinki. Utrwalenie wiadomości o tradycjach i symbolach związanych z Bożym Narodzeniem. Choinka -wyklejanie z kół. Rysowanie i wycinanie ażurowych śnieżynek.

Wykonanie kartek świątecznych dla najbliższych, wspólne redagowanie życzeń.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Grudzień

09.12-13.12

 

16. Jest taki dzień...

„Wigilijne menu” –przeglądanie książek kucharskich, układanki, zagadki.

„Noc cudów” -czytanie wybranych opowiadań wigilijnych. „Przy wigilijnym stole” –składanie życzeń i wspólne śpiewanie kolęd. Poznanie historii powstania kolędy „Cicha noc”. „Dziewczynka z zapałkami” –czytanie baśni. Rozmowa na temat przesłania baśni, uczuć związanych ze świętami i zwyczajami panującymi w domach.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Grudzień

16.12-20.12

 

17. Witamy Nowy Rok.

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat minionych świąt, sylwestra i Nowego Roku. Redagowanie postanowień i życzeń noworocznych dla bliskich, kolegów i koleżanek. Czytanie i wyjaśnienie przysłów i porzekadeł na Nowy Rok. Zagadki związane z miesiącami. Praca plastyczna –sylwestrowe fajerwerki.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Styczeń 2020

01.01-03.01

 

18. Dzień Babci
i Dziadka.

 

Laurka dla Babci i Dziadka.  Rozmowa na temat szacunku wobec osób starszych.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Styczeń

06.01-10.01

 

19.Karnawałowe szaleństwa

Pogadanka nt. tradycji balów karnawałowych. Bale Karnawałowe kiedyś i dziś.

Tworzenie masek karnawałowych. Projektowanie strojów, tworzenie katalogu mody karnawałowej. Pokaz mody karnawałowej. Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek z hasłem –„Nowy Rok” i „Karnawał”.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Luty

10.02-14.02

 

20. W zimowej szacie.

Pani Zima mrozem trzyma. Zmiany zachodzące w przyrodzie. Cykliczność pór roku, określanie charakterystycznych cech zimy-rozmowa kierowana. Jak należy opiekować się zwierzętami w zimie –wypowiedzi dzieci. Konieczność dokarmiania ptaków zimą –pogadanka. Zwierzęta, które zapadają w sen zimowy-rozmowa kierowana. Ornitolog –kto to taki. Ptaki –orgiami płaskie.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Luty

17.02-21.02

 

21. Zimowe wieczory w bajkowej szacie.

Dlaczego warto czytać baśnie?-wypowiedzi dzieci. Czym charakteryzuje się baśń-

budowa, treść, bohaterowie?. Rozmowa kierowana –co to jest „bajka”, czy lubicie czytać bajki i baśnie? Jeśli tak to dlaczego? Różnica między bajka a baśnią –czytanie wybranych bajek Krasickiego i baśni braci Grimm i H. Ch. Andersena. „Jestem bohaterem z bajki”– scenki dramowe. Dzieci za pomocą ruchów, mimiki lub mowy naśladują ulubionych bohaterów i próbują odgadnąć, z jakiej bajki jest ta postać. „Jaka to bajka”? –odgadywanie tytułów bajek. Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw. Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Luty

24.02-28.02

 

22. Bezpieczna zima.

Rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie -zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zabaw zimowych. Niebezpieczeństwo zabaw w pobliżu jezdni –pogadanka. Zimowe dyscypliny sportowe. Gry i zabawy dramowe pt. „Odgadnij dyscyplinę sportu”. „Ruch to zdrowie”– rola aktywności fizycznej w naszym życiu –pogadanka. Pomoc w odrabianiu zajęć domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Marzec

02.03-06.03

 

23. Magia przyjaźni.

Pozytywne uczucia -znamy i wymieniamy –wypowiedzi słowne dzieci nt. uczuć takich jak: miłość, szacunek, sympatia, radość itd. Czym jest przyjaźń w życiu człowieka? Czy są nam potrzebni przyjaciele-rozmowa kierowana. Okazujemy sobie przyjaźń-powiem ci coś miłego- zabawa integracyjna. Cechy dobrego przyjaciela.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Marzec

09.03-13.03

 

 

24. Dzień Kobiet

Dlaczego obchodzimy Dzień Kobiet? Projektowanie i wykonanie upominków (laurka, kwiat). Zabawy integracyjne – mówimy o uczuciach do mam, babć, koleżanek, uczymy się słuchać innych. Przybliżenie uczniom szacunku jakie powinna posiadać kobieta, matka, babcia. Rozmowa z dziećmi o roli kobiety we współczesnym świecie. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Marzec

16.03-20.03

 

25. W zdrowym ciele zdrowy duch.

Rozmowa na temat znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój. Zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie się, higienę osobistą oraz uprawianie codziennego sportu. Wdrażanie dzieci do dbania o swoje zdrowie. Zapoznanie ze znaczeniem hasła tygodnia." Moja ulubiona dyscyplina sportowa."- praca plastyczna. Układanie rebusów z hasłem- sport. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Marzec

23.03-27.03

 

26. Żegnaj zimo, witaj wiosno!

W marcu jak w garncu -luźne wypowiedzi dzieci -cechy charakterystyczne marcowej pogody, jej zmienność –praca w grupach. Zwiastuny wiosny: ptaki, rośliny, zwierzęta -rozmowa kierowana. Praca plastyczna "Wiosenne kwiaty". Poznanie tradycji "topienia marzanny". Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Kwiecień

30.03-03.04

 

27. Przemocy i agresji mówię: STOP

Poznajemy pojęcie agresji, jak się zachować w sytuacji gdy jesteśmy świadkami lub ofiarami agresji, gdzie szukać pomocy –rozmowa kierowana. Dlaczego warto być miłym i uprzejmym – burza mózgów.

Uczymy się rozpoznawać różne uczucia i emocje. Jak poradzić sobie z własnym gniewem –propozycje dzieci. Sztuka rozwiązywania konfliktów. Rozmowa na temat rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Kwiecień

06.04-10.04

 

28. Teatr i Ty możesz zostać aktorem.

Pogadanka na temat zachowania się w teatrze, ubioru do teatru. Dlaczego ludzie chodzą do teatru –swobodne wypowiedzi dzieci, odwoływanie się do własnych doświadczeń. Kto pracuje w teatrze–rozmowa kierowana. Aktor i jego praca. Prezentacja różnych zabaw aktorskich. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Kwiecień

13.04-17.04

 

29. Wiosenne poezjowanie.

Prezentacja wierszy dla dzieci Brzechwy i Tuwima. Głośne czytanie wybranych utworów przez dzieci. Rozmowa na temat „Co i kiedy lubicie czytać?”, jakie wiersze Brzechwy i Tuwima znacie?” Rebusy i zagadki związane ze znanymi wierszami. Konkurs

na najładniej odczytany wiersz. Praca plastyczna –ilustracja do wybranego utworu J. Brzechwy.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Kwiecień

20.04-24.04

 

 

30. Wielkanoc w naszych domach.

Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem Świąt Wielkanocnych, Zwrócenie uwagi na zwyczaje i tradycje w rodzinach -wypowiedzi dzieci.Rozmowy na temat obyczajowości Świąt Wielkanocnych w Polsce i w innych krajach.Bon ton na ostrzu noża -czyli jak zachować się przy stole wielkanocnym-pogadanka.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Kwiecień/Maj

27.04-01.05

 

31.Ziemia- nasz wspólny dom. Rady na odpady.

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: "Jak szanujemy naszą planetę?".

Rozmowy na temat zagrożeń środowiska -wyszukiwanie informacji w Internecie.

„Recykling" -objaśnienie znaczenia (encyklopedia). Rodzaje, symbolika i kolorystyka znaków. Rebusy i szarady ekologiczne. Układanie haseł o ochronie przyrody.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Maj

04.05-08.05

 

32. Nasze majowe święta.

Pogadanka na temat obchodów świąt majowych oraz ich rangi. Dopasowywanie dat do nazw trzech świat majowych. Próba odpowiedzi na pytanie „Dlaczego świętujemy?” Praca w dwóch grupach.Przypomnienie wiersza „Kto ty jesteś?” W. Bełzy.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Maj

11.05-15.05

 

33. „Kto czyta książki, żyje podwójnie”

 

Rola książki jako źródła wzruszeń i wiedzy o świecie. Książka dawniej i dziś –pogadanka. Burza mózgów, wypisywanie różnic –praca grupach. Twórcy literatury dla dzieci –J. Brzechwa, J. Tuwim, M. Konopnicka
 i inni -głośne czytanie wierszy i bajek pisarzy.Zachęcanie dzieci do czytania książek.

Rozmowa z uczniami na temat "Jak powstaje książka?" Projektowanie okładki ulubionej książki.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Maj

18.05-22.05

 

34. Kosmiczne podróżę.

Omówienie pojęć: planeta, Układ Słoneczny, kosmos, gwiazda, gwiazdozbiór.

Słońce –źródłem życia na Ziemi. Jak powstał Układ Słoneczny –pogadanka z wykorzystaniem informacji z Internetu. Ziemia –nasza planeta. Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym. Oglądanie zdjęć satelitarnych Ziemi, Słońca, Księżyca, Marsa. Prace plastyczne –„Życie na Marsie”.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Maj

25.05-29.05

 

35. Mój dom, moja rodzina.

Rola rodziny w życiu człowieka -rozmowa kierowana.

Rodzina bliższa i dalsza –wyjaśnienie pojęć takich jak kuzyn, siostrzeniec, bratowa, teściowa, itp. Tworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny. Jak mogę pomóc mamie i tacie w codziennych obowiązkach –burza mózgów.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

 

Czerwiec

01.06-05.06

 

36. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Pogadanka na temat: „Dlaczego obchodzony jest Dzień Dziecka ? Kiedy został

ustanowiony? Czy wszystkie dzieci są w tym dniu szczęśliwe? Dzieci –ich prawa i obowiązki –dlaczego została uchwalona Konwencja Praw Dziecka. Poznanie Praw Dziecka -omówienie poszczególnych punktów Konwencji o Prawach Dziecka.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Czerwiec

08.06-12.06

 

37. Palcem po mapie.

Zapoznanie dzieci z rodzajami map i z globusem. Dlaczego warto podróżować? Co dają nam podróże? –rozmowa prowadzona Zwiedzamy cały świat. Co nam będzie potrzebne? –swobodne wypowiedzi dzieci.

Pogadanka na temat wakacyjnych planów, dzieci opowiadająo swoich wymarzonych wakacjach.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

Czerwiec

15.06-19.06

 

38. Dobre rady na wakacje!

Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wakacji, swobodne wypowiedzi uczniów nt. „ Jak bezpiecznie podróżować”? Zapoznanie uczniów z podstawowym wyposażeniem apteczki turystycznej. Telefony alarmowe –rozmowa z dziećmi o sytuacjach wymagających korzystania z ważnych telefonów.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

Czerwiec

22.06-26.06

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
  ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
  66 - 600 Krosno Odrzańskie
 • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
  przedszkole tel. (68) 383 79 10

Galeria zdjęć