Szkoła

Świetlica

https://sp9kutno.edupage.org/elearn/pics/text/text_text4/ad531429394e1ddf5be4bd3094c7230111dbcae5
 
 
 
 
 
 
 
Świetlica szkolna jest czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:40
 
Ważne informacje o nas:
 
 • Świetlica w naszej szkole jest czynna w godzinach 7:00 - 15:40
 • Świetlica dysponuje 2 salami, które służą do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne.
 • Warunkiem uczęszczania przez dziecko do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszeniowej.
 • Dziecko zapisane do świetlicy może być przyprowadzone przez rodziców o dowolnej godzinie, a odebrane również osobiście nie później jak do godziny 15:30.
 • Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice lub będzie samodzielnie wychodziło do domu, konieczne jest pisemne upoważnienie i zgoda rodziców. 
 
Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach szkolnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do nauki i wypoczynku, rozwijanie zdolności i zainteresowań. Mamy ambicję bycia świetlicą przyjazną dziecku, w której spotyka się ono z atmosferą życzliwości i zainteresowania, współpracy i zrozumienia . Każde dziecko jest największą wartością naszej świetlicy. 
 
W czasie pobytu w świetlicy uczniowie znajdują czas na:
 
 • rozrywkę
 • odrabianie lekcji
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • posiłki 
 
Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Uczą się racjonalnie spędzać czas wolny. Nabierają przyzwyczajeń, które w przyszłości staną się ich nawykami, a także kształtują postawy moralne i dobry gust oraz wartościowe cechy charakteru. Przeważają tu takie formy pracy jak  gra, zabawa, konkurs, wycieczka i inne angażujące całą osobowość i organizm dziecka.

 

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2023/2024

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7.00 -8.00

7. 00 - 8.00 Mazur Szymon
7.30 - 8.00 Łukasz Kamerduła

7.00 - 8.00  Marta Żmijewska
7.30 – 8.00   Agnieszka Preś

7. 00 - 8.00  Marta Żmijewska
7.30 – 8.00  Agnieszka Preś

7.00 - 8.00 Marta Żmijewska
7.40 –8.00 Łukasz Kamerduła

7.00 - 8.00 Szymon Mazur
7.35 – 8.00 Łukasz Kamerdułą

1

8.00-9.00

 

 

Od 9.00-9.45 Łukasz Kamerduła

 

 

2

9.00-10.00


     Ewa Oleszek 9.00-10.00


Od 9.00 Ewa Oleszek


Od 9.55  Ewa Oleszek

 Agnieszka Preś 9.50-10.50
 


Od 9.55 Ewa Oleszek

3

10.00-11.00


            Ewa Oleszek


Ewa Oleszek


Ewa Oleszek

     10.50 Agnieszka Preś
 


Ewa Oleszek

4

11.00-12.00

Od 12.00 Agnieszka Preś

Ewa Oleszek


Ewa Oleszek


Ewa Oleszek

Agnieszka Preś
Od 12.30 Ewa Oleszek


Ewa Oleszek

5

12.00-13.00

Agnieszka Preś

Ewa Oleszek

Od 12.30 Agnieszka Preś
Ewa Oleszek

Od 12.30 Agnieszka Preś
Ewa Oleszek

Agnieszka Preś
Ewa Oleszek

Od 12.30 Agnieszka Preś
Ewa Oleszek

6

13.00-14.00

Agnieszka Preś
Ewa Oleszek

Agnieszka Preś
Ewa Oleszek

Agnieszka Preś
Ewa Oleszek


 Agnieszka Preś
Ewa Oleszek

Agnieszka Preś
Ewa Oleszek

 

7

14.00-15.00

Agnieszka Preś
Ewa Oleszek

Agnieszka Preś
Ewa Oleszek

Agnieszka Preś
Ewa Oleszek

Agnieszka Preś
Ewa Oleszek

Agnieszka Preś
Ewa Oleszek

8

15.00-15.40

Ewa Oleszek do 15.30
Agnieszka Preś do 15.40

 

 


Ewa Oleszek do 15.20
Agnieszka Preś do 15.40

 

Ewa Oleszek do 15.30
Agnieszka Preś do 15.40

 

Ewa Oleszek do 15.30
Agnieszka Preś do 15.40

 

Ewa Oleszek do 15.30
Agnieszka Preś do 15.40

 

 

 

 

 

PLAN PRACY

OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

 ŚWIETLICY SZKOLNEJ

rok szkolny 2023/2024

 

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY

           

            Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, bezpieczeństwo podczas odjazdów autobusowych. Stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych. Spędzanie w świetlicy szkolnej ma również sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie.

1. Rozwijanie sprawności manualnych (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie itp.).

2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i aktywnego słuchania (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy).

3. Poszerzenie wiadomości, zaspokojenie ciekawości świata (czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne, praca z mapą i atlasem), rozwijanie umiejętności wypowiedzi na dowolny i zadany temat.

4. Rozwijanie ekspresji ruchowej i sprawności motorycznej (zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy taneczne, gry i zabawy sportowe w salce rekreacyjnej, zabawy sprawnościowe na boisku szkolnym).

5. Rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy, komunikacji interpersonalnej i współpracy w grupie (zabawy integracyjne w kręgu, zabawy zespołowe, praca w grupach, zabawy stolikowe wg zainteresowań dzieci, gry planszowe, rozmowy i pogadanki na temat emocji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, asertywności, zdrowej rywalizacji).

6. Rozwijanie sprawności umysłowych (zabawy doskonalące pamięć, krzyżówki, rebusy, łamigłówki, gry logiczne, puzzle, mozaika, kalambury, quizy).

7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie, szacunku dla przyjętych norm współżycia w grupie, szacunku do przedmiotów, kształtowanie wrażliwości estetycznej (dbanie o czystość salek świetlicowych, porządkowanie zabawek i gier, przestrzeganie regulaminu świetlicy).

8. Podejmowanie dyskusji na temat zasad współżycia w grupie świetlicowej, dbanie o wystrój świetlicy, projektowanie i wykonywanie dekoracji okolicznościowych.

Tygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej w roku 2023/2024

Realizacja stałych form pracy w każdym tygodniu: pomoc w odrabianiu zadań domowych, czytanie literatury dziecięcej, rozwiązywanie zadań logicznych (krzyżówki, łamigłówki) zabawy w gronie koleżanek i kolegów, gry stolikowe i planszowe, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, dekoracja sali i prace porządkowe, rozmowy indywidualne z uczniami.

Temat tygodnia

 

 

Witaj szkoło na wesoło.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodeks pieszego, czyli bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczna świetlica.

 

 

 

 

 

 

 

Bukiet wakacyjnych                wspomnień.

 

Nadchodzi jesień. Drzewa
 w jesiennej szacie.
 „Dzień złotego liścia”.   

 

Dzień Chłopaka. Dobrze mieć przyjaciela !

 

 

 

Nasi czworonożni przyjaciele.

 

 

 

 

Z najlepszymi życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podziękuję                mojemu nauczycielowi.

 

 

 

Zamyślona Pani Jesień

 

 

 

Agresji mówimy STOP. Sztuka rozwiązywania konfliktów.                         

 

 

 

 

 

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli- Dzień Wszystkich Świętych i Święto Zmarłych.

 

 

 

Droga Polaków do Wolności. Narodowe Święto Niepodległości.

 

 

Książka moim przyjacielem

 

 

 

 

    Wyścig po szóstki.                Wdrażanie nawyku systematycznego odrabiania prac domowych.

 

Tradycje, obrzędy i zwyczaje andrzejkowe.

 

Barbórka- górnicze święto.

 

 

 

 

Listy do Św. Mikołaja.

                   

 

 

 

 

Czekamy na święta – fabryka ozdób choinkowych.

 

 

Polskie tradycje- magia Świąt Bożego Narodzenia.

 

 

 

Witamy Nowy Rok. Postanowienia noworoczne.

 

Hej na sanki, koleżanki !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętamy o Seniorach-Dzień Babci  i Dziadka.

 

 

Kraje wiecznego śniegu i lodu.

 

 

 

 

 

Dbamy o nasze zdrowie.

 

 

 

 

Walentynki- Święto          Zakochanych.                      

 

 

 

 

W zimowej szacie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobietki małe i duże. Dzień Kobiet.

 

 

 

Świetlica naszym drugim domem. Biblioteka
to skarbnica wiedzy

 

Pierwsze podmuchy wiosny.          

 

 

 

 

Kto o pisankach pamięta, ten ma wesołe święta.Zwyczaje wielkanocne.

 

Powrót skrzydlatych przyjaciół.

 

Poznajemy różne zawody. Wiosna w pełni.

 

Powrót skrzydlatych przyjaciół.

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień plecień, bo przeplata…

 

 

,,Święta miłości kochanej ojczyzny.”

 

 

 

Dbamy o nasze                środowisko naturalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj pełen kolorów.

 

 

Kosmiczne podróże

 

Dzień Dziecka- Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat.

 

 

Wymarzone podróże. Palcem po mapie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakacje moich marzeń,koleżeńskość, bezpieczeństwo.

 

 

 

Uroczyste zakończenie Roku szkolnego.

 

 

 

 

 

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze

 

 

Zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym miejscem, jakim jest świetlica oraz Regulaminem Pracy Świetlicy.
Poznanie praw i obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy szkolnej,                konsultacje z rodzicami.
Integracja zespołu świetlicowego i zachęcenie
do wspólnej zabawy.
Nabywanie umiejętności wypowiadania
się na forum grupy.        

         

 

Zapoznanie  z najważniejszymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.
Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły.
Utrwalenie znajomości podstawowych znaków drogowych.
Wdrażanie do przestrzegania zasad obowiązujących w świetlicy.

          Rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dzieci.                                    
Kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci.
Zapoznanie z elementami krajobrazu nadmorskiego, górskiego i nizinnego.

         

Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie.
Kształtowanie poczucia estetyki i rozwijanie zdolności plastycznych.
Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku- określanie charakterystycznych cech jesieni. Zapoznanie rodzajami grzybów przestrzeganie przed zbieraniem grzybów trujących.

Jaki jest mój przyjaciel? - swobodne wypowiedzi dzieci o cechach sympatycznego chłopaka. Poznajemy cechy ludzkie- zachęcenie do właściwych relacji koleżeńskich. Laurka dla ulubionego kolegi z okazji dnia chłopaka.

 

 

Kształtowanie postawy odpowiedzialnego opiekuna zwierząt.
Uwrażliwienie na los porzuconych zwierząt domowych.
Rozwijanie umiejętności opisywania zwierząt.
Poznanie różnych ras psów i kotów oraz ich charakterystycznych cech.

Wyrabianie postawy szacunku do wszystkich pracowników szkoły.
Rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych.
Wdrażanie do pracy w grupie.
Zapoznanie dzieci z pracą nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Podkreślanie roli nauczyciela w poznaniu świata.

 

Rozwijanie zdolności manualnych dzieci.

Rozwijanie kreatywności i pomysłowości

 

 

Uświadomienie wpływu naszego zachowania na nastrój i samopoczucie innych.
Rozwijanie umiejętności interpretowania „mowy ciała” i nazywania uczuć.

 Zapoznanie się z rozwiązywaniem konfliktów bez przemocy.
Utrwalenie form grzecznościowych i wykorzystywanie ich w różnych                okolicznościach.
Tworzenie kodeksu „STOP agresji i przemocy”.

 

Wyjaśnienie symboli i znaczenia tych świąt.
Budzenie szacunku dla tych, którzy odeszli, pozytywne wspomnienia.
Przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach wiecznego spoczynku.
Słuchanie muzyki poważnej- rysunki inspirowane muzyką.

Wyjaśnienie znaczenia Święta Niepodległości.
Poznanie i poszanowanie symboli narodowych.
Kształcenie poczucia przynależności narodowej.

 

Rozwijanie wyobraźni, wyrabianie nawyku szanowania i oddawania książek, zachęcanie do ciągłego korzystania z prasy dziecięcej.
 Rozpoznawanie postaci z bajek za pomocą wylosowanych rekwizytów.
Utrwalenie zasad korzystania z książeczek.
Kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania tytułu bajek.

 

Sprawdzanie prac domowych.Pomoc                uczniom z trudnościami w nauce.
Uświadomienie                dzieciom roli ich własnej pracy w uzyskiwaniu dobrych wyników w nauce.
      

Zapoznanie z tradycjami wieczorów andrzejkowych.
Wyrabianie właściwych postaw wobec wróżb.
Umacnianie więzi między uczniami poprzez wspólną zabawę.
Powrót do zapomnianej tradycji górniczego święta.
Wyrabianie szacunku do ciężkiej pracy górniczej.
Zapoznanie z rodzajami bogactw naturalnych wydobywanych przez górników.

 

Kultywowanie tradycji mikołajkowej, dostrzeżenie potrzeb innych ludzi.
Zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne formułowanie treści listów i adresowania kopert do Mikołaja oraz estetykę wykonanej pracy.
Zwrócenie uwagi na ubiór dostosowany
do aktualnej pory roku.
Uczenie właściwego stosunku do zwierząt podczas srogiej zimy.

 

Wykonanie różnych ozdób choinkowych.
Przestrzeganie zasad BHP podczas zabaw i zajęć na śniegu.
Wykonanie gazetki tematycznej.
         

Przypomnienie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i zachęcenie do kultywowania zwyczajów świątecznych.   Rozwijanie sprawności uważnego słuchania, czytania i wypowiadania się na forum.
Kształcenie umiejętności manualnych i                wrażliwości estetycznej.                                                                         

  ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA.    

 

 

Rozwijanie umiejętności samooceny i planowania swojej przyszłości.
Rozróżnianie dobrych czynów od złych.
Doskonalenie umiejętności składania życzeń.
Doskonalenie znajomości nazw: pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia.
Przypomnienie o tradycjach karnawałowych.

 

Wyrabianie nawyków odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia.
Rozwijanie odpowiedzialności za własne zdrowie poprzez dostosowanie ubioru do aktualnej pory roku.
Poznanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego, rozwijanie zdolności plastycznych.
Poznanie najsłynniejszych zimowych dyscyplin sportowych.

 

 

 

Laurka dla Babci i Dziadka. Rozmowa na temat szacunku wobec osób starszych.

 

Poszukiwanie informacji o zwierzętach polarnych.
Kształtowanie współpracy w grupie.
          Budzenie zainteresowań przyrodą i życiem ludzi na dalekiej północy.

 

Kształtowanie nawyków higieny osobistej, otoczenia, nauki.
Propagowanie uprawiania sportu, znaczenie ruchu na świeżym powietrzu.
Organizowanie różnorodnych zabaw słownych z zastosowaniem technik twórczego myślenia.
Uświadamianie dzieciom konieczności spożywania potraw niezbędnych dla zdrowia (piramida zdrowego żywienia).
Rozwijanie empatii, znajomości, koleżeństwa i przyjaźni.
Wdrażanie do zgodnej zabawy, integracja grupy.
Wykonanie kartki okolicznościowej z pozdrowieniem dla bliskiej osoby.
Poznanie historii Św. Walentego.

 

FERIE ZIMOWE


Pani Zima mrozem trzyma. Zmiany zachodzące w przyrodzie. Cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech zimy-rozmowa kierowana. Jak należy opiekować się zwierzętami w zimie-wypowiedzi dzieci. Konieczność dokarmiania ptaków zimą-pogadanka. Zwierzęta, które zapadają sen zimowy-rozmowa kierowana. Zapoznanie się z zawodem Ornitologa.Uświadomienie znaczenia pracy kobiet- podział obowiązków w rodzinie.
Zapoznanie uczniów z pojęciem „savoir vivre”.
Kształtowanie zasad dobrego wychowania;
Podkreślenie znaczenia kultury i zasad oraz zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych.
Kształtowanie spójnego w środowisku szkolnym wizerunku kulturalnego                ucznia.
Zapoznanie uczniów z kodeksem kulturalnego ucznia.Kształcenie umiejętności dbania o ład i porządek, poszanowanie własnych i cudzych rzeczy.
Ustalenie zakresu prac, jakie należy wykonać w celu poprawienia wyglądu, estetyki świetlicy.
Przypomnienie regulaminu biblioteki.
Omówienie najważniejszych zadań biblioteki.
Omówienie różnych rodzajów dokumentów gromadzonych przez bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem roli książki.Prawidłowe rozpoznawanie i nazywanie pierwszych kwiatów wiosennych.
Omówienie charakterystycznych oznak wiosny, wyjaśnienie przysłowia
W marcu jak w garncu”.
Wykonanie elementów dekoracyjnych (motyle, kwiaty, owady, ptaki).
Określanie zmian zachodzących w przyrodzie, rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.


Dzielenie się przeżyciami związanymi           okresem świąt.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas dekoracji pisanek różnymi metodami plastycznymi.
Układanie życzeń wielkanocnych.
Rozbudzanie wyobraźni plastycznej.
Wykonanie elementów dekoracyjnych.

         WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Obserwacja świata przyrody wiosną, ze szczególnym zwróceniem uwagi                na zmiany zachodzące w świecie ptaków.
Uświadomienie                dzieciom celowości migracji i warunków bytowania naszych skrzydlatych przyjaciół.Rola ptaków w ekosystemie.
Ptactwo domowe- omówienie znaczenia.
Rozpoznawanie                wybranych gatunków ptaków.Zabawy kształtujące umiejętność współpracy w grupie.
Rozwijanie spostrzegawczości, umiejscowienie aktualnej pory roku w ramach czasowych.
Zapoznanie z różnymi zawodami, budzenie szacunku wobec ludzi różnych profesji.Zabawy kształtujące umiejętność współpracy w grupie.
Rozwijanie spostrzegawczości, umiejscowienie aktualnej pory roku w ramach czasowych.
Zapoznanie z różnymi zawodami, budzenie szacunku wobec ludzi różnych profesji.

Obserwacja świata przyrody wiosną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany zachodzące w świecie ptaków.
Uświadomienie dzieciom celowości migracji i warunków bytowania naszych skrzydlatych przyjaciół.
Rola ptaków w ekosystemie.
Ptactwo domowe- omówienie znaczenia.
Rozpoznawanie wybranych gatunków ptaków.

 

 

Wdrażanie treści przyrodniczych dotyczących wiosny.
Poznanie                                                          literatury o tematyce wiosennej oraz przysłowia o kwietniu.
Uwrażliwienie na piękno przyrody wiosennej.
Nauka dostosowania ubioru do pogody
 „ na cebulkę”.

Umacnianie uczuć patriotycznych.
Przypomnienie symboli narodowych i wdrażanie do ich poszanowania.                             
Zapoznanie z wybranymi polskimi legendami.
Rozwijanie zdolności manualnych.
       

Kształtowanie postawy proekologicznej.
Doskonalenie                                                  umiejętności poszukiwania informacji.
Wyrabianie nawyków oszczędzania „zapasów Ziemi”.
Zaangażowanie                dzieci w przekazywanie wiadomości rodzicom.

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

Rozwijanie percepcji wzrokowej.
Utrwalenie barw podstawowych.
Wyrobienie znajomości i umiejętności mieszania barw podstawowych dla uzyskania barw pochodnych.

 

Omówienie pojęć: planeta, Układ słoneczny, kosmos, gwiazdozbiór. Słońce - źródłem życia na Ziemi. Jak powstał Układ Słoneczny- pogadanka z wykorzystaniem informacji z Internetu. Ziemia - nasza planeta. Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym. Oglądanie zdjęć satelitarnych Ziemi, Słońca, Księżyca, Marsa. Prace plastyczne - ,,Życie na Marsie’’.

 

Pogadanka na temat: ,,Dlaczego obchodzony jest Dzień Dziecka? Kiedy został ustanowiony? Czy wszystkie dzieci są w tym dniu szczęśliwe? Dzieci- ich prawa i obowiązki-dlaczego została uchwalona Konwencja Praw Dziecka. Poznanie Praw Dziecka- omówienie poszczególnych punktów Konwencji o Prawach Dziecka.

Zapoznanie dzieci z rodzajami map i z globusem. Dlaczego warto podróżować? Co dają nam podróże?-swobodne wypowiedzi dzieci na ten temat.

Wdrażanie do zachowania godnej postawy na obozach, koloniach.Wdrażanie do planowania i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego.
Planowanie wypoczynku i atrakcji wakacyjnych.
Słuchanie wierszy na temat lata i wakacji.
Refleksje nad doświadczeniami i przeżyciami w kończącym się roku szkolnym.           

Zakończenie roku szkolnego uroczystym apelem dla wszystkich zgromadzonych uczniów, rodziców,nauczycieli oraz pracowników szkoły.

 

Miesiąc

 

 

Wrzesień

 

04.09 - 08.09

 

 

 

 

 

 

11.09 - 15.09

 

 

 

 

 

 

18.09 - 22.09

 

 

 

 

 

25.09 - 29.09

 

 

 

 

 

 

Pazdziernik

 

02.10 - 06.10

 

 

 

 

 

 

09.10 - 13.10

 

 

16.10 - 20.10

 

 

 

 

23.10 - 27.10

 

 

 

 

 

 

30.10 - 03.11

 

 

 

 

 

06.11 - 10.11

 

 

 

 

 

 

13.11 - 17.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11 - 24.11

 

27.11 - 01.12

 

 

 

Grudzień

 

04.12 - 08.12

 

 

 

 

11.12 - 15.12

 

 

 

 

18.12 - 22.12

 

 

25.12 - 01.01

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń

 

02.01 - 05.01

 

 

 

 

 

 

08.01 - 12.01

 

 

 

 

15.01 - 19.01

 

 

 

22.01 - 26.01

 

 

Luty

 

29.01 - 02.02

 

 

 

05.02 - 09.02

 

 

 

 

10.02 - 25.02

 

 

26.02 - 01.03

 

 

 

 

 

 

Marzec

 

04.03 - 08.03

 

11.03 - 15.03

 

18.03 - 22.03

 

25.03 - 27.03

 

 

28.03 - 02.04

 

 

 

 

 

Kwiecien

 

03.04 - 05.04

 

 

 

08.04 - 12.04

 

 

 

15.04 - 19.04

 

 

 

22.04 - 26.04

 

 

29.04 - 30.04

 

 

Maj

 

06.05 - 13.05

 

14.05 - 16.05

 

 

20.05 - 24.05

 

 

27.05 - 30.05

 

 

Czerwiec

 

31.05 - 07.06

 

 

 

 

 

10.06 - 14.06

 

 

 

17.06 - 21.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Wychowawcy świetlicy szkolnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
  ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
  66 - 600 Krosno Odrzańskie
 • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
  przedszkole tel. (68) 383 79 10
  w sprawach pilnych tel. 660 437 833 (dyrektor)

Galeria zdjęć