Szkoła

Świetlica

https://sp9kutno.edupage.org/elearn/pics/text/text_text4/ad531429394e1ddf5be4bd3094c7230111dbcae5
 
 
 
 
 
 
 
Świetlica szkolna jest czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:45
 
Ważne informacje o nas:
 
 • Świetlica w naszej szkole jest czynna w godzinach 7:00 - 15:45
 • Świetlica dysponuje 2 salami, które służą do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne.
 • Warunkiem uczęszczania przez dziecko do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszeniowej.
 • Dziecko zapisane do świetlicy może być przyprowadzone przez rodziców o dowolnej godzinie, a odebrane również osobiście nie później jak do godziny 15:30.
 • Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice lub będzie samodzielnie wychodziło do domu, konieczne jest pisemne upoważnienie i zgoda rodziców. 
 
Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach szkolnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do nauki i wypoczynku, rozwijanie zdolności i zainteresowań. Mamy ambicję bycia świetlicą przyjazną dziecku, w której spotyka się ono z atmosferą życzliwości i zainteresowania, współpracy i zrozumienia . Każde dziecko jest największą wartością naszej świetlicy. 
 
W czasie pobytu w świetlicy uczniowie znajdują czas na:
 
 • rozrywkę
 • odrabianie lekcji
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • posiłki 
 
Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Uczą się racjonalnie spędzać czas wolny. Nabierają przyzwyczajeń, które w przyszłości staną się ich nawykami, a także kształtują postawy moralne i dobry gust oraz wartościowe cechy charakteru. Przeważają tu takie formy pracy jak  gra, zabawa, konkurs, wycieczka i inne angażujące całą osobowość i organizm dziecka.
 
PLAN PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

 

Lp.

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

0

7.00 -8.00

7. 00 - 8.00 Mazur Szymon
7.30 - 8.00 Łukasz Kamerduła

7.00 – 8.00   Agnieszka Preś
7.30 - 8.00  Łukasz Kamerduła

7.00 – 8.00  Szymon Mazur
7. 00 - 8.00 Marta Żmijewska

7.00 - 8.00 Preś Agnieszka
7.30 –8.00 Łukasz Kamerduła

7.00 - 8.00 Preś Agnieszka
7.30 – 8.00 Łukasz Kamerdułą

1

8.00-9.00

 

Agnieszka Preś

 

Preś Agnieszka

Preś Agnieszka

2

9.00-10.00

Od 10.20 Agnieszka Preś

Agnieszka Preś

Od 10.20 Agnieszka Preś

 Agnieszka Preś

Agnieszka Preś

3

10.00-11.00

Agnieszka Preś

Agnieszka Preś do 10.40

Agnieszka Preś

Agnieszka Preś

Agnieszka Preś

4

11.00-12.00

Agnieszka Preś

Maria Marciniak od 11.45

Od 12.30 Szymon Mazur
Od 12.30  Maria Marciniak

Agnieszka Preś
Od 12.30 Mazur Szymon

Agnieszka Preś
Od 12.30 Szymon  Mazur

Agnieszka Preś

5

12.00-13.00

Agnieszka Preś

Maria Marciniak do 13.45

Maria Marciniak  do 13.30

Szymon Mazur

Agnieszka Preś
Szymon Mazur

Agnieszka Preś
Szymon Mazur

Agnieszka Preś
Marta Żmijewska  12.30

6

13.00-14.00

Agnieszka Preś
Od 13.30  Marta Żmijewska

Od 13.30 Łukasz Kamerduła
Szymon Mazur do 14.30

Agnieszka Preś
Szymon Mazur

Agnieszka Preś
Do 13.30 Szymon Mazur
 


 Agnieszka Preś
Marta Żmijewska 

7

14.00-15.00

Agnieszka Preś
Marta Żmijewska

Żmijewska Marta od 14.30
Łkasz Kamerduła

Agnieszka Preś
Szymon Mazur


Agnieszka Preś
Od 13.30 Marta Żmijewska

Agnieszka Preś
Marta Żmijewska 

8

15.00-15.30

Agnieszka Preś do 15.30

Marta Żmijewska do 15.30

Żmijewska Marta do 15.30
Łukasz Kamerduła do 15.30

Agnieszka Preś do 15.30
 Szymon Mazur  do 15.30

Agnieszka Preś do 15.30
Marta Żmijewska do 15.30

Agnieszka Preś
Marta Żmijewska  do 15.30

 

 

PLAN PRACY

OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ

 ŚWIETLICY SZKOLNEJ

rok szkolny 2022/2023

 

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY

           

            Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, bezpieczeństwo podczas odjazdów autobusowych. Stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych. Spędzanie w świetlicy szkolnej ma również sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie.

1. Rozwijanie sprawności manualnych (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie itp.).

2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i aktywnego słuchania (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy).

3. Poszerzenie wiadomości, zaspokojenie ciekawości świata (czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne, praca z mapą i atlasem), rozwijanie umiejętności wypowiedzi na dowolny i zadany temat.

4. Rozwijanie ekspresji ruchowej i sprawności motorycznej (zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy taneczne, gry i zabawy sportowe w salce rekreacyjnej, zabawy sprawnościowe na boisku szkolnym).

5. Rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy, komunikacji interpersonalnej i współpracy w grupie (zabawy integracyjne w kręgu, zabawy zespołowe, praca w grupach, zabawy stolikowe wg zainteresowań dzieci, gry planszowe, rozmowy i pogadanki na temat emocji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, asertywności, zdrowej rywalizacji).

6. Rozwijanie sprawności umysłowych (zabawy doskonalące pamięć, krzyżówki, rebusy, łamigłówki, gry logiczne, puzzle, mozaika, kalambury, quizy).

7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie, szacunku dla przyjętych norm współżycia w grupie, szacunku do przedmiotów, kształtowanie wrażliwości estetycznej (dbanie o czystość salek świetlicowych, porządkowanie zabawek i gier, przestrzeganie regulaminu świetlicy).

8. Podejmowanie dyskusji na temat zasad współżycia w grupie świetlicowej, dbanie o wystrój świetlicy, projektowanie i wykonywanie dekoracji okolicznościowych.

Blok tematyczny

Treści szczegółowe

Miesiąc

 

1. Witaj szkoło! Żegnajcie wakacje!

Bezpieczna droga do szkoły!

Regulamin świetlicy, regulamin ucznia dojeżdżającego

 

Bezpieczne zachowanie na terenie szkoły, podczas zabawy, podczas wsiadania i wysiadania z autobusu szkolnego. Zajęcia integracyjne. Moje wakacyjne wspomnienia- rozmowy, prace plastyczne.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw. Gry i zabawy integrujące grupę,

zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku i przechodzenia przez

  ulicę,

- Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny, przypomnienie dzieciom o konieczności noszenia odblasków o

  zmroku,

- przypomnienie zasad obowiązujących na terenie szkoły( m.in. korytarzu, w salce gimnastycznej,

  toalecie, boisku szkolnym),

 

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Wrzesień

 

 

2. Akcja-segregacja!

Czy trzeba sprzątać świat? – pogadanka. Dlaczego ludzie śmiecą? Surowce- co możemy z nich zrobić?

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Wrzesień

 

 

3. W królestwie jesieni.

Jak rozpoznajemy jesień zmysłami? Jesienne zmiany w przyrodzie. Prace plastyczne na temat jesieni.

"Przyszła Pani Jesień"- rozmowy na temat cykliczności pór roku, określenie charakterystycznych cech jesieni,

- Babie lato, co to takiego?, słuchanie piosenek o odchodzącym lecie,

- swobodne wypowiedzi uczniów na temat zmian zachodzących jesienią w polu, w lesie, w sadzie,

- jesienne zagadki,

- pogadanka na temat grzybów jadalnych i trujących, praca z atlasem

- czytanie wierszy o tematyce jesiennej,

- rozpoznawanie gatunków drzew po wyglądzie liści,

- zbieranie żołędzi, kasztanów, liści i wykorzystanie ich do pracy z  dziećmi,

- 22 września – Europejski Dzień bez Samochodu, pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas jazdy 

  rowerem,

 

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Wrzesień

 

 

4. Dzień chłopaka.

Dobrze mieć przyjaciela !

Jaki jest mój przyjaciel? - swobodne wypowiedzi uczniów o cechach sympatycznego chłopaka.

Poznajemy cechy ludzkie- zachęcanie do właściwych relacji koleżeńskich.

Laurka dla ulubionego kolegi z okazji dnia chłopaka.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Wrzesień

 

 

5. Tydzień opieki nad zwierzętami

4 października - Światowy Dzień Zwierząt– rozwiązywanie zagadek, czytanie wierszy i ciekawostek na temat zwierząt, Przeglądanie albumów przyrodniczych.

Rozmowy na temat zwierząt domowych oraz sposobów sprawowania nad nimi

opieki .Cechy dobrego opiekuna zwierząt. Jak być przyjacielem zwierząt, jak dbać o zwierzęta, zwrócenie uwagi na   zwierzęta, które są krzywdzone.

 Rozmowa na temat naszych domowych zwierząt prezentacja swojego zwierzątka

Ciekawostki  o zwierzakach, oglądanie filmów przyrodniczych

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

Wrzesień/

Październik

 

6. Lato w butelce zamknięte, czyli dary jesieni.

 

 

 

Pogadanka nt. prac wykonywanych jesienią w sadzie i ogrodzie. „Witaminki z sadów i ogrodów” –pogadanka na temat darów jesieni i sposobów ich przyrządzania i przechowywania. Zapoznanie z podstawowymi gatunkami grzybów (atlas grzybów) i zasadami ich zbierania. Prace plastyczne –„Jesienne owoce i warzywa" –wydzieranka mozaikowa, Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów

 

Październik

 

7. Dzień Edukacji Narodowej.

Kto pracuje w szkole?

Zapoznanie dzieci ze znaczeniem święta jakim jest Dzień Edukacji Narodowej

Odczytanie Art. 28, 29, 30 Konwencji o prawach dziecka –Prawo do Edukacji.

Parę słów o naszej Pani –rozmowa na temat pracy nauczyciela. Cechy idealnego nauczyciela –burza mózgów. Kto pracuje w naszej szkole –rozmowa kierowana. Podkreślanie roli nauczyciela w poznaniu świata.

"Laurka dla mojej Pani"- technika dowolna. Idealny nauczyciel, wychowawca, pogadanka na temat preferowanych cech nauczycieli,

Dzień Drzewa zajęcia dydaktyczne na temat znaczenia drzew w życiu ludzi,

9 października – Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, przybliżenie pracy listonosza,  

  prezentacja klaserów ze znaczkami

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Październik

 

 

8. Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma.

 

Rozmowa z dziećmi na temat ich zainteresowań, form spędzania czasu wolnego . Prezentacja przez dzieci na forum ich hobby. Pogadanka na temat: Internet -źródło rozrywki czy „pożeracz czasu”?. Układanie krzyżówki z hasłem. Scenki rodzajowe „Jakie to hobby?”.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Październik

 

 

9. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli.

Wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli –rozmowa kierowana. Jak należy zachowywać się w miejscach pamięci – burza mózgów.

Wysłuchanie opowieści pt.: „Zaduszek”.

Wyjaśnienie symboliki Grobu Nieznanego Żołnierza.

Pamięć patrona naszej szkoły – poszukiwanie w Internecie wiadomości na temat patrona

Pogadanka na temat poszanowania miejsc pamięci; tradycja palenia zniczy.  Zapoznanie dzieci z pojęciem „żałoba”. Poznanie tradycji związanych ze Świętem zmarłych. "Znicz" -praca plastyczna. Wykonanie gazetki okolicznościowej: „Święto Zmarłych”.

 

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.-

 

Październik

 

 

 

10. Moja mała i duża ojczyzna.

 

Udział uczniów w szkolnych obchodach Święta Odzyskania Niepodległości. Znaczenie symboli narodowych: hymnu, godła, flagi.

Odszukiwanie na mapie poprzednich i aktualnych stolic Polski. Zaznaczenie ich na przygotowanych konturach – praca w grupach.

Czytanie i utrwalanie tekstu hymnu Polski, wspólne odśpiewanie.

Poszukiwanie w Internecie informacji na temat wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości

"Godło Polski, Flaga"- naklejanki. Nasze symbole narodowe – wykonanie gazetki okolicznościowej. Rozmowa na temat odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw. Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów. Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „POLSKA”.

Rozmowa na temat:, Kim jest Polak? Co to znaczy „być patriotą”?

Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego. Czytanie wierszy tematycznych, oglądanie ilustracji o tym święcie.

 

 

Listopad

 

 

11. Jesteśmy tolerancyjni.

Wyjaśnienie trudnych pojęć: „godność”, „tolerancja”, „stereotyp”, „uprzedzenie”.

Czytanie bajek terapeutycznych rozwijających postawę tolerancji, uczących

szacunku i akceptacji innych osób. Zabawy i gry integracyjne uczące wyrozumiałości i tolerancji.

Praca plastyczna-„Metamorfoza-jak mógłbym wyglądać”- rysowanie

autoportretu „Jestem tolerancyjny” –pogadanka na temat podobieństw i różnic

wynikających z pochodzenia, koloru skóry, wyznania, poglądów, inwalidztwa.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Listopad

 

 

12. Pluszakowy tydzień.

Historia pluszowego misia. Moja dziecięca przytulanka - praca plastyczna. Dzień Misia w naszej szkole – przedstawienie swojego ulubionego pluszaka. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Listopad

 

 

13. Andrzejki- zwyczaje ludowe.

Imieniny –święta imion –tradycja obchodzenia imienin (andrzejki, katarzynki).

Poznajemy znaczenia naszych imion. „W świecie magii i czarów” –pogadanka na temat zwyczajów wieczorów andrzejkowych, zapoznanie z wybranymi wróżbami.

Tworzenie Świetlicowej Księgi Wróżb. Tworzenie rekwizytów do wróżb i dekoracji w sali.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Listopad

 

 

14. Wolontariusze- pomocnicy Mikołaja.

Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu. Wolontariusz –kto to taki?

Poznanie historii Świętego Mikołaja oraz tradycji z nim związanych

w różnych regionach Polski. "Kim był Św. Mikołaj?" Nauka pisania i adresowania listu.

Rozbudzenie radosnego nastroju zbliżających świąt. Wykonanie rysunku „Co chciałbym dostać od Św. Mikołaja?” Potrzeby innych ludzi - „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

Listopad/

Grudzień

 

 

15. Szkolna fabryczka świątecznych ozdób

Czytanie legendy o pochodzeniu choinki. Utrwalenie wiadomości o tradycjach i symbolach związanych z Bożym Narodzeniem. Choinka -wyklejanie z kół. Przygotowywanie ozdób świątecznych.

Wykonanie kartek świątecznych dla najbliższych, wspólne redagowanie życzeń.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Grudzień

 

16. Jest taki dzień...

„Wigilijne menu” –przeglądanie książek kucharskich, układanki, zagadki.

„Noc cudów” -czytanie wybranych opowiadań wigilijnych. „Przy wigilijnym stole” –składanie życzeń i wspólne śpiewanie kolęd. Poznanie historii powstania kolędy „Cicha noc”. „Dziewczynka z zapałkami” –czytanie baśni. Rozmowa na temat przesłania baśni, uczuć związanych ze świętami i zwyczajami panującymi w domach.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Grudzień

 

 

17. Witamy Nowy Rok.

Bezpieczna zima.

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat minionych świąt, sylwestra i Nowego Roku. Redagowanie postanowień i życzeń noworocznych dla bliskich, kolegów i koleżanek. Czytanie i wyjaśnienie przysłów i porzekadeł na Nowy Rok. Zagadki związane z miesiącami. Rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie -zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zabaw zimowych. Niebezpieczeństwo zabaw w pobliżu jezdni –pogadanka. Zimowe dyscypliny sportowe. Gry i zabawy dramowe pt. „Odgadnij dyscyplinę sportu”. „Ruch to zdrowie”– rola aktywności fizycznej w naszym życiu –pogadanka. Pomoc w odrabianiu zajęć domowych. Praca plastyczna –sylwestrowe fajerwerki.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Styczeń 2022

 

 

18. Pamiętamy o Seniorach- Dzień Babci i Dziadka.

 

Laurka dla Babci i Dziadka.  Rozmowa na temat szacunku wobec osób starszych.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Styczeń

 

 

19.Karnawałowe szaleństwa

Pogadanka nt. tradycji balów karnawałowych. Bale Karnawałowe kiedyś i dziś.

Tworzenie masek karnawałowych. Projektowanie strojów, tworzenie katalogu mody karnawałowej. Pokaz mody karnawałowej. Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek z hasłem –„Nowy Rok” i „Karnawał”.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Styczeń

 

 

 

20. W zimowej szacie.

Pani Zima mrozem trzyma. Zmiany zachodzące w przyrodzie. Cykliczność pór roku, określanie charakterystycznych cech zimy-rozmowa kierowana. Jak należy opiekować się zwierzętami w zimie –wypowiedzi dzieci. Konieczność dokarmiania ptaków zimą –pogadanka. Zwierzęta, które zapadają w sen zimowy-rozmowa kierowana. Ornitolog –kto to taki. Ptaki –orgiami płaskie.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Styczeń

 

 

21. Zimowe wieczory w bajkowej szacie.

Dlaczego warto czytać baśnie?-wypowiedzi dzieci. Czym charakteryzuje się baśń-

budowa, treść, bohaterowie?. Rozmowa kierowana –co to jest „bajka”, czy lubicie czytać bajki i baśnie? Jeśli tak to dlaczego? Różnica między bajka a baśnią –czytanie wybranych bajek Krasickiego i baśni braci Grimm i H. Ch. Andersena. „Jestem bohaterem z bajki”– scenki dramowe. Dzieci za pomocą ruchów, mimiki lub mowy naśladują ulubionych bohaterów i próbują odgadnąć, z jakiej bajki jest ta postać. „Jaka to bajka”? –odgadywanie tytułów bajek. Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw. Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Luty

 

 

22. Szkolne Walentynki.

 Skąd wziął się zwyczaj obchodzenie w Polsce „Dnia Zakochanych”- pogadanka.

 Zdobienie Kart Walentynkowych. „Kocham, lubię, szanuję” –pogadanka o różnorodności czuć.

Konkurs na kartkę walentynkową, Poczta walentynkowa

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Luty

 

 

23. Magia przyjaźni.

Pozytywne uczucia -znamy i wymieniamy –wypowiedzi słowne dzieci nt. uczuć takich jak: miłość, szacunek, sympatia, radość itd. Czym jest przyjaźń w życiu człowieka? Czy są nam potrzebni przyjaciele-rozmowa kierowana. Okazujemy sobie przyjaźń-powiem ci coś miłego- zabawa integracyjna. Cechy dobrego przyjaciela.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

        Marzec

 

 

24. Święto wszystkich Kobiet- dużych i małych

Dlaczego obchodzimy Dzień Kobiet? Projektowanie i wykonanie upominków (laurka, kwiat). Zabawy integracyjne – mówimy o uczuciach do mam, babć, koleżanek, uczymy się słuchać innych. Przybliżenie uczniom szacunku jakie powinna posiadać kobieta, matka, babcia. Rozmowa z dziećmi o roli kobiety we współczesnym świecie. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Marzec

 

 

25. W zdrowym ciele zdrowy duch.

Rozmowa na temat znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój. Zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie się, higienę osobistą oraz uprawianie codziennego sportu. Wdrażanie dzieci do dbania o swoje zdrowie. Zapoznanie ze znaczeniem hasła tygodnia." Moja ulubiona dyscyplina sportowa."- praca plastyczna. Układanie rebusów z hasłem- sport. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Marzec

 

 

 

26. Żegnaj zimo, witaj wiosno!

W marcu jak w garncu -luźne wypowiedzi dzieci -cechy charakterystyczne marcowej pogody, jej zmienność –praca w grupach. Zwiastuny wiosny: ptaki, rośliny, zwierzęta -rozmowa kierowana. Praca plastyczna "Wiosenne kwiaty". Poznanie tradycji "topienia marzanny". Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Marzec

 

 

27. Przemocy i agresji mówię: STOP

Poznajemy pojęcie agresji, jak się zachować w sytuacji gdy jesteśmy świadkami lub ofiarami agresji, gdzie szukać pomocy –rozmowa kierowana. Dlaczego warto być miłym i uprzejmym – burza mózgów.

Uczymy się rozpoznawać różne uczucia i emocje. Jak poradzić sobie z własnym gniewem –propozycje dzieci. Sztuka rozwiązywania konfliktów. Rozmowa na temat rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Marzec/Kwiecień

 

 

28. Teatr i Ty możesz zostać aktorem.

Pogadanka na temat zachowania się w teatrze, ubioru do teatru. Dlaczego ludzie chodzą do teatru –swobodne wypowiedzi dzieci, odwoływanie się do własnych doświadczeń. Kto pracuje w teatrze–rozmowa kierowana. Aktor i jego praca. Prezentacja różnych zabaw aktorskich. Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Kwiecień

 

 

 

29. Łamigłówki mądrej sówki

Wiosenne poezjomanie

 

.

Rozwiązywanie rebusów pod kierunkiem nauczyciela.

Układanie zdań z poznanymi wyrazami.

Jakie zwierzęta ukryły się w słowach? – wspólne łamanie głowy.

Układanie krzyżówek o tematyce wiosennej – praca w grupach zadaniowych.

Łamigłówki matematyczne i zapałczane – praca w parach. Prezentacja wierszy dla dzieci Brzechwy i Tuwima. Głośne czytanie wybranych utworów przez dzieci. Rozmowa na temat „Co i kiedy lubicie czytać?”, jakie wiersze Brzechwy i Tuwima znacie?” Rebusy i zagadki związane ze znanymi wierszami. Konkurs

na najładniej odczytany wiersz. Praca plastyczna –ilustracja do wybranego utworu J. Brzechwy.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Kwiecień

 

 

30. Wielkanoc w naszych domach.

Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem Świąt Wielkanocnych, Zwrócenie uwagi na zwyczaje i tradycje w rodzinach -wypowiedzi dzieci. Rozmowy na temat obyczajowości Świąt Wielkanocnych w Polsce i w innych krajach. Bon ton na ostrzu noża -czyli jak zachować się przy stole wielkanocnym-pogadanka.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Kwiecień

 

 

31.Ziemia- nasz wspólny dom. Rady na odpady.

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: "Jak szanujemy naszą planetę?".

Rozmowy na temat zagrożeń środowiska -wyszukiwanie informacji w Internecie.

„Recykling" -objaśnienie znaczenia (encyklopedia). Rodzaje, symbolika i kolorystyka znaków. Rebusy
i szarady ekologiczne. Układanie haseł o ochronie przyrody.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Kwiecień

 

 

 

32. Nasze majowe święta.

Pogadanka na temat obchodów świąt majowych oraz ich rangi. Dopasowywanie dat do nazw trzech świat majowych. Próba odpowiedzi na pytanie „Dlaczego świętujemy?” Praca w dwóch grupach. Przypomnienie wiersza „Kto ty jesteś?” W. Bełzy.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

           Maj

 

 

33. „Kto czyta książki, żyje podwójnie”

 

Rola książki jako źródła wzruszeń i wiedzy o świecie. Książka dawniej i dziś –pogadanka. Burza mózgów, wypisywanie różnic –praca grupach. Twórcy literatury dla dzieci –J. Brzechwa, J. Tuwim, M. Konopnicka i inni -głośne czytanie wierszy i bajek pisarzy. Zachęcanie dzieci do czytania książek.

Rozmowa z uczniami na temat "Jak powstaje książka?" Projektowanie okładki ulubionej książki.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Maj

 

 

34. Kosmiczne podróżę.

Omówienie pojęć: planeta, Układ Słoneczny, kosmos, gwiazda, gwiazdozbiór.

Słońce –źródłem życia na Ziemi. Jak powstał Układ Słoneczny –pogadanka z wykorzystaniem informacji z Internetu. Ziemia –nasza planeta. Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym. Oglądanie zdjęć satelitarnych Ziemi, Słońca, Księżyca, Marsa. Prace plastyczne –„Życie na Marsie”.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Maj

 

 

35. Mój dom, moja rodzina.

Rola rodziny w życiu człowieka -rozmowa kierowana.

Rodzina bliższa i dalsza –wyjaśnienie pojęć takich jak kuzyn, siostrzeniec, bratowa, teściowa, itp. Tworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny. Jak mogę pomóc mamie i tacie w codziennych obowiązkach –burza mózgów.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Maj

 

 

36.Dzień Dziecka –

 Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Pogadanka na temat: „Dlaczego obchodzony jest Dzień Dziecka ? Kiedy został

ustanowiony? Czy wszystkie dzieci są w tym dniu szczęśliwe? Dzieci –ich prawa i obowiązki –dlaczego została uchwalona Konwencja Praw Dziecka. Poznanie Praw Dziecka -omówienie poszczególnych punktów Konwencji o Prawach Dziecka.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Maj/Czerwiec

 

 

37. Wymarzone podróże-

Palcem po mapie.

Zapoznanie dzieci z rodzajami map i z globusem. Dlaczego warto podróżować? Co dają nam podróże? –rozmowa prowadzona Zwiedzamy cały świat. Co nam będzie potrzebne? –swobodne wypowiedzi dzieci.

Pogadanka na temat wakacyjnych planów, dzieci opowiadają o swoich wymarzonych wakacjach.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Czerwiec

 

 

38. Dobre rady na wakacje!

Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wakacji, swobodne wypowiedzi uczniów nt. „ Jak bezpiecznie podróżować”? Zapoznanie uczniów z podstawowym wyposażeniem apteczki turystycznej. Telefony alarmowe –rozmowa z dziećmi o sytuacjach wymagających korzystania z ważnych telefonów.

Pomoc w odrabianiu zadań domowych. Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Czerwiec

 

 

39. Co wy na to?

Są wakacje i jest lato!

Obserwowanie zmian, jakie nastąpiły w przyrodzie. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat lata i sposobu spędzania czasu wolnego; słuchanie utworu A Vivaldiego „Cztery pory roku. Lato”. Jak spędziliśmy rok w świetlicy? Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Zabawy w salce świetlicowej, na boisku szkolnym i placu zabaw.

Kolorowanki tematyczne, gry stolikowe, czytanie książek i czasopism.

Sprawowanie opieki nad uczniami podczas odjazdów.

 

Czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
  ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
  66 - 600 Krosno Odrzańskie
 • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
  przedszkole tel. (68) 383 79 10
  w sprawach pilnych tel. 660 437 833 (dyrektor)

Galeria zdjęć