Szkoła

Dokumenty

Znalezione obrazy dla zapytania dokumenty szkolne

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze dokumenty Zespołu

Statut Zespołu- Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim.pdf

Załączniki do Statutu:

Załacznik nr 1-Wzory pieczęci Zespołu- Wzory_pieczęci.pdf

Załacznik nr 2- Logo Zespołu- Logo_Zespołu.pdf

Załacznik nr 3- Wizerunek sztandaru Szkoły Podstawowej nr 1:

- strona prawa (awers)- Wizerunek_sztandaru-_awers.pdf,

- strona lewa (rewers)- Wizerunek_sztandaru-rewers.pdf

Załacznik nr 4- Ceremoniał szkolny- Ceremoniał_szkolny.pdf

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły- Program_Wychowawczo-_Profilaktyczny.pdf

Roczny Plan Rozwoju Zespołu- Roczny_Plan_Rozwoju_Zespolu.pdf

Roczny Plan Pracy Zespołu- Roczny_plan_pracy_Zespolu.pdf

Regulaminy:

Regulamin korzystania  z szafek szkolnych- Regulamin_korzystania_z_szafek_szkolnych.pdf

Regulamin przyznawania stypendium- Regulamin_przyznawania_stypendium_dyrektora.pdf

Procedury:

Procedura zwalniania z zajęć wychowania fizycznego- Procedura_zwolnien_z_wf.pdf

Przedmiotowe systemy oceniania:

Edukacja wczesnoszkolna- Edukacja_wczesnoszkolna.pdf

Język polski - Język polski.pdf

Język niemiecki/ język angielski- Jezyk obcy.pdf

Matematyka - Matematyka.pdf

Przyroda Przyroda.pdf

Biologia- Biologia.pdf

Chemia-Chemia.pdf

Fizyka-  Fizyka.pdf

Geografia- Geografia.pdf

Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne.pdf

Zajęcia techniczne/ Technika - Technika/ zajęcia techniczne.pdf

Zajęcia komputerowe/ Informatyka - Zajęcia_komputerowe/ Informatyka.pdf

Wiedza o społeczeństwie- Wiedza o społeczeństwie.pdf

Edukacja dla bezpieczeństwa-

Muzyka - Muzyka.pdf

Historia Historia.pdf

Plastyka - Plastyka.pdf

Religia- Religia.pdf

Raporty:

Raport z Ewaluacji wewnetrznej- 2017/ 2018.pdf

Ewaluacja wewnętrzna 2018/ 2019.pdf

Raport z ewaluacji wewnetrznej 2020/2021.pdf

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania ewaluacja w szkole

Szkolny plan podnoszenia efektywności kształcenia

Plan_podnoszenia_efektywnosci kstzłacenia na rok szkolny 2018/2019.pdf

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
    ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
    66 - 600 Krosno Odrzańskie
  • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
    przedszkole tel. (68) 383 79 10

Galeria zdjęć