Szkoła

Dokumenty

Znalezione obrazy dla zapytania dokumenty szkolne

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze dokumenty Zespołu

Statut Zespołu- Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krosnie Odrz.  

Załączniki do Statutu: 

Załacznik nr 1-Wzory pieczęci Zespołu- Wzory pieczęci,

Załacznik nr 2- Logo Zespołu- Logo Zespołu,

Załacznik nr 3- Wizerunek sztandaru Szkoły Podstawowej nr 1,

- strona prawa (awers)- Wizerunek sztandaru- awers.

- strona lewa (rewers)- Wizerunek sztandaru-rewers

Załacznik nr 4- Ceremoniał szkolny- Ceremoniał szkolny

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły- Program Wychowawczo- Profilaktyczny na rok szkolny 2023/24

Koncecja Zespołu- Koncepcja Funkcjonowania i rozwoju Zespołu w latach 2021-2026

Roczny Plan Pracy Zespołu- Roczny plan pracy na rok szkolny 2023/24

Regulaminy:

Regulamin korzystania  z szafek szkolnych- Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin przyznawania stypendium- Regulamin przyznawania stypendium dyrektora

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych- Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

Procedury:

Procedura zwalniania z zajęć wychowania fizycznego- Procedura zwolnien z wf

Przedmiotowe systemy oceniania:

Edukacja wczesnoszkolna- Edukacja wczesnoszkolna

Język polski - Język polski.pdf

Język niemiecki/ język angielski- Jezyk obcy

Matematyka - Matematyka

Przyroda Przyroda

Biologia- Biologia

Chemia-Chemia

Fizyka-  Fizyka

Geografia- Geografia.

Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne

Technika - Technika

Informatyka - Informatyka

Wiedza o społeczeństwie- Wiedza o społeczeństwie

Edukacja dla bezpieczeństwa-

Muzyka - Muzyka

Historia Historia

Plastyka - Plastyka

Religia- Religia

Raporty:

Raport z Ewaluacji wewnetrznej- 2017/ 2018.pdf

Ewaluacja wewnętrzna 2018/ 2019.pdf

Raport z ewaluacji wewnetrznej 2019/2020.pdf

Raport z ewaluacji wewnetrznej 2020/2021.pdf

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania ewaluacja w szkole

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
    ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
    66 - 600 Krosno Odrzańskie
  • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
    przedszkole tel. (68) 383 79 10
    w sprawach pilnych tel. 660 437 833 (dyrektor)

Galeria zdjęć