Szkoła

Dokumenty

Znalezione obrazy dla zapytania dokumenty szkolne

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze dokumenty Zespołu

Statut Zespołu- Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krośnie Odrz. 

Załączniki do Statutu:

Załacznik nr 1-Wzory pieczęci Zespołu- Wzory pieczęci.pdf,

Załacznik nr 2- Logo Zespołu- Logo Zespołu.pdf,

Załacznik nr 3- Wizerunek sztandaru Szkoły Podstawowej nr 1,

- strona prawa (awers)- Wizerunek sztandaru- awers.pdf,

- strona lewa (rewers)- Wizerunek sztandaru-rewers.pdf

Załacznik nr 4- Ceremoniał szkolny- Ceremoniał szkolny.pdf

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły- Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Roczny Plan Rozwoju Zespołu- Roczny Plan Rozwoju Zespołu

Roczny Plan Pracy Zespołu- Roczny Plan Pracy Zespołu

Regulaminy:

Regulamin korzystania  z szafek szkolnych- Regulamin korzystania z szafek szkolnych.pdf

Regulamin przyznawania stypendium- Regulamin przyznawania stypendium dyrektora.pdf

Procedury:

Procedura zwalniania z zajęć wychowania fizycznego- Procedura zwolnien z wf.pdf

Przedmiotowe systemy oceniania:

Edukacja wczesnoszkolna- Edukacja wczesnoszkolna.pdf

Język polski - Język polski.pdf

Język niemiecki/ język angielski- Jezyk obcy.pdf

Matematyka - Matematyka.pdf

Przyroda Przyroda.pdf

Biologia- Biologia.pdf

Chemia-Chemia.pdf

Fizyka-  Fizyka.pdf

Geografia- Geografia.pdf

Wychowanie fizyczne - Wychowanie fizyczne.pdf

Technika - Technika.pdf

Informatyka - Informatyka.pdf

Wiedza o społeczeństwie- Wiedza o społeczeństwie.pdf

Edukacja dla bezpieczeństwa-

Muzyka - Muzyka.pdf

Historia Historia.pdf

Plastyka - Plastyka.pdf

Religia- Religia.pdf

Raporty:

Raport z Ewaluacji wewnetrznej- 2017/ 2018.pdf

Ewaluacja wewnętrzna 2018/ 2019.pdf

Raport z ewaluacji wewnetrznej 2019/2020.pdf

Raport z ewaluacji wewnetrznej 2020/2021.pdf

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania ewaluacja w szkole

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
    ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
    66 - 600 Krosno Odrzańskie
  • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
    przedszkole tel. (68) 383 79 10

Galeria zdjęć