Szkoła

Duplikaty dokumentów szkolnych

Znalezione obrazy dla zapytania duplikaty dokumentów

Wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych

Informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad delegalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z poźn. zm.):

za wydanie duplikatu świadectwa będzie pobierana opłata w wysokości 26,00 zł,

za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej będzie pobierana opłata w wysokości 9,00 zł,

duplikat karty rowerowej wydaje się bezpłatnie.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy szkoły o numerze:

BZ WBK o/Krosno Odrzańskie 38 1090 1551 0000 0001 3325 0066

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko ucznia lub absolwenta oraz za co wnosi się opłatę

(np. duplikat legitymacji lub świadectwa).

Wnioski o wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji szkolnej lub karty rowerowej :

Wniosek_o_duplikat_karty_rowerowej.pdf,

Wniosek_o_duplikat_legitymacji_szkolnej.pdf,

Wniosek_o_duplikat_swiadectwa.pdf.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
    ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
    66 - 600 Krosno Odrzańskie
  • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
    przedszkole tel. (68) 383 79 10
    w sprawach pilnych tel. 660 437 833 (dyrektor)

Galeria zdjęć