Szkoła

 • Dzień postaci z bajek

  Dziś w Jedyneczce obchodziliśmy Dzień Postaci z bajek, więc na naszych szkolnych korytarzach można było spotkać Królewnę Śnieżkę, Pszczółkę Maję, Czarownicę , Elsę oraz wiele wiele innych bajkowych bohaterów .

 • Nasze pierwszaki

  Minął pierwszy miesiąc nauki. Tak bawili się i pracowali nasi pierwszoklasiści.

 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 2020

  W zeszłym tygodniu obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, do którego przyłączyliśmy się, jako że w SP1 promujemy czytelnictwo!

  Uczniom klas młodszych, I - III, czytali m. in. szkolna bibliotekarka i absolwent naszej szkoły Kamil Czarnecki, do nich przyłączyli się także uczniowie klas starszych, czytając fragmenty ulubionych książek młodszych kolegów.

  Ponadto wychowawcy klas najmłodszych codziennie głośno czytali swoim uczniom fragmenty książek zaproponowanych przez dzieci.

 • Tęcza z probówki

  Klasa 7a na lekcji o gęstości stworzyła prywatne tęcze w probówkach.

 • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2020 był w naszej szkole obchodzony nieco inaczej niż zwykle...

  Ze względu na szkolne procedury dotyczące COVID-19 uczniowie zmierzyli się z tabliczką mnożenia na zajęciach matematyki. Uczniowie przystąpili do egzaminu ze znajomości tabliczki mnożenia. W każdej klasie zostali wybrani eksperci Tabliczki Mnożenia, którzy bezbłędnie i jako pierwsi wykonali wszystkie przykłady. Nagrodą dla nich były certyfikaty, znaczki eksperta oraz ocena bardzo dobra z matematyki.

 • Zajęcia profilaktyczne

  23 września uczniowie Jedyneczki wzięli udział w zajęciach "Profilaktyka na żywo i z uśmiechem." Celem zajęć było pokazanie jak negatywnie na nasze zdrowie i sposób postrzegania otoczenia wpływają używki.

 • Sprzątanie Świata 2020

  W ramach akcji Sprzątanie Świata, która w tym roku nastawiona była na redukcję plastiku, uczniowie naszej szkoły wykonywali ekologiczne torby z koszulek. Niektórzy wykonali dodatkowo ekologiczne zabawki z surowców wtórnych. A oto efekty ich pracy :)

   

 • Dzień Kropki

  W tym roku po raz pierwszy dołączyliśmy do obchodów Międzynarodowego Dnia Kropki. Był to dzień kreatywności, pomysłowości i odkrywania talentów. Tego dnia królowały kropki na ubraniach i wszystkich pracach, które wykonaliśmy. A oto część naszych dzieł i talentów, które powstały tego dnia.

 • Pasowanie na uczniów Jedyneczki

  W tym roku bardzo nietypowo i z okrojona liczbą gości, ale uroczyście przyjęliśmy oficjalnie w poczet uczniów tegorocznych pierwszoklasistów. Witamy was serdecznie w progach Jedyneczki życząc wam aby każdy dzień pobytu w murach naszej szkoły był wesoły i radosny, aby nauka była dla was przyjemnością, aby każdy z was znalazł tu prawdziwych przyjaciół i każdy dzień był niezapomnianą przygodą

 • Zebrania z rodzicami

  Zebrania z rodzicami

  W najbliższym tygodniu odbędą się pierwsze zebrania z rodzicami. Bardzo prosimy o 100% obecność, ponieważ ze względu na obecną sytuację i niewiadomą co przyniesie najbliższy czas, chcielibyśmy spotkać się z Państwem i przekazać najważniejsze wiadomości dotyczące rozpoczętego roku szkolnego.

  Harmonogram:

  - 8 września (wtorek), godz. 17:00:

  klasa I "a"- gabinet nr 6,

  klasa II "a"- gabinet nr 8,

  klasa II "b"- gabinet nr 4,

  klasa III "a"- gabinet nr 7,

  klasa IV "a"- gabinet nr 14,

  -9 września (środa), godz. 17:00:

  klasa V "a"- gabinet nr 3,

  klasa VI "a"- gabinet nr 12,

  klasa VI "v"- gabinet nr 5,

  klasa VII "a"- gabinet nr 16,

  klasa VIII "a"- gabinet nr 13.

  Proszę o poważne podejście do obowiązku obecności po tak długiej przerwie, tym bardziej, że chcielibyśmy siebie i Państwa przygotować lepiej na ewentualność zdalnego nauczania i wykorzystania Librusa i innych platform internetowych.

  UWAGA! Pamiętamy o zabraniu maseczki, jednorazowych rękawiczek i swojego długopisu.

 • Procedura postępowania w zakresie bezpieczeństwana terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curiew Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskimw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   

   

   

   

   

  ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

  w Krośnie Odrzańskim

  ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21,

  66-600 Krosno Odrzańskie

  tel. (68) 383 51 78

   

  Procedura postępowania w zakresie bezpieczeństwa

  na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie

  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim

  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   

   

  Załącznik nr 1

  ZARZĄDZENIA NR 8/2020

  z dnia 27 sierpnia 2020 r.

   

   

   

  PODSTAWA PRAWNA:

  - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020  poz. 1389),

  - Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

  I. CEL PROCEDURY

  Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim od 1 września 2020 r. 

   

  II. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Szkoła działa z zachowaniem reżimu sanitarnego według planu (tygodniowego rozkładu zajęć) w oparciu o wytyczne GIS, MZ, MEN.

  2. Dyrektor Zespołu wyznacza dwa wejścia do szkoły:

  a) w starej części dla uczniów klas I "a", II "a", III "a", IV "a", VI "b"

  b) w nowej części klasy II "b", V "a". VI "a", VII "a", VIII "a".

  3. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani podać swój aktualny numer telefonu lub nr telefonu upoważnionych osób w celu szybkiej i skutecznej komunikacji.

   

  III. ZADANIA DYREKTORA ZESPOŁU

  1. Dyrektor Zespołu:

  a)  zapewnia indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos i fartuchy z długim rękawem.

  b) przedstawia procedury postępowania na temat profilaktyki zdrowotnej,  na wypadek zakażenia.

  c) wywiesza w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakaty z zasadami prawidłowego mycia rak, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji- instrukcje skutecznej dezynfekcji rąk oraz prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek.

  d) nadzoruje usunięcie wyposażenia, którego nie można skutecznie uprać i dezynfekować.

  e) umieszcza listę numerów telefonów do organu prowadzącego szkołę, kuratora oświaty, stacji sanitarno- epidemiologicznej i służb medycznych.

  f) Na bieżąco śledzić informacje GIS i Ministra Zdrowia.

  IV. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

  1. Przed wejściami do budynku znajduje się płyn dezynfekujący do rąk oraz informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do budynku szkoły.

  2. Gabinety lekcyjne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

  3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

  4. Dyrektor Zespołu monitoruje codzienne prace porządkowe. Osoby odpowiedzialne przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

  5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plansze z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

  6. Przeprowadza się bieżącą dezynfekcję toalet.

  V. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE UCZNIÓW

  1. Do szkoły uczęszcza uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

  2. Uczniowie są przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

  3. Opiekunowie doprowadzający i odprowadzający dzieci ze szkoły zostają przed budynkiem szkoły w wyznaczonej strefie.  

  4. W szkole obowiązuje ograniczenie przebywania osób z zewnątrz. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebywanie osób trzecich. Rodzice /opiekunowie prawni mogą wejść do budynku szkoły po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (68 383 51 78 sekretariat) lub przez e-dziennik Librus. Wchodząc do obiektu szkolnego stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne.

  5. Rodzice/opiekunowie prawni przebywając w przestrzeni wspólnej przestrzegają zasad:

  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

  c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m.

  VI. WYPOSAŻENIE UCZNIA

  1. Rodzic / opiekun prawny wyposaża ucznia w przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

  2. Uczniowie nie przynoszą z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np.: zabawek, piłek, skakanek itp.

  3. Uczniowie nie wymieniają się między sobą rzeczami osobistymi, napojami, żywnością, przyborami szkolnymi itp.

  4. Uczniowie w klasach korzystają z pomocy dydaktycznych i przedmiotów, które można zdezynfekować.

  VII. PRZEBYWANIE UCZNIÓW W SZKOLE

  1. Uczniowie wchodząc do szkoły dezynfekują ręce, zakładają maseczkę lub przyłbicę i tak poruszają się w przestrzeni wspólnej np.: korytarze, łazienki, szatnie, przy wejściu do świetlicy, w pomieszczeniach administracji.

  2. Uczeń po wejściu do sali lekcyjnej siadając przy stoliku może zdjąć maseczkę. Podczas lekcji w sytuacjach bliskiego kontaktu uczeń – nauczyciel, uczeń ponownie zakłada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   maseczkę.

  3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem lub stosowanie środków do dezynfekcji szczególnie przed jedzeniem, po powrocie z boiska, po skorzystaniu z toalety itp.

  4. Poszczególne oddziały mają zorganizowane zajęcia lekcyjne w miarę możliwości w jednej sali.

  5. Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły 1,5 m.

  6. Należy stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu według instrukcji oraz należy unikać dotykania oczu, nosa i ust.

  VIII. PRZERWY

  1. Podczas przerw w budynku szkoły uczniowie stosują osłonę ust i nosa.

  2. Podczas przerw uczniowie przebywają na przydzielonej im kondygnacji, nie przemieszczają się na inne piętra, bez uzasadnionej potrzeby. Wyjątki stanowią np.: przejście do pracowni komputerowej, na zajęcia wychowania fizycznego, do biblioteki, na obiad.

  3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobytu na powietrzu na terenie szkoły, gdzie nie ma obowiązku noszenia maseczek.

  4. Nauczyciel klas I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, w miarę możliwości na boisku szkolnym.

  5. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.

  IX. BIBLIOTEKA

  1. Podczas wizyty w bibliotece uczniowie:

  a) mają obowiązek nosić maseczkę,

  b) przed wejściem do wypożyczalni dezynfekują ręce lub zakładają rękawiczki,

  c)  utrzymują dystans społeczny 1,5 m.              

  2. W wypożyczalni przebywa nie więcej niż dwóch uczniów pod opieką bibliotekarki: Moniki Nawrot.

  3.Pozycje do wypożyczenia przynosi z półki bibliotekarka.

  4. Wypożyczający może mieć jednocześnie w wypożyczeniu trzy książki.

  5. Oddane książki poddane zostają 7-dniowej kwarantannie w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.

  6. Wypożyczający nie dezynfekują wypożyczonych książek.

  X. ŚWIETLICA

  1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

  2. Karta zapisu do świetlicy dostępna jest na stronie internetowej oraz w formie papierowej u wychowawców.

  3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady dystansu min. 1,5 m.  W sytuacji bliskiego kontaktu uczeń i nauczyciel zakładają osłonę ust i nosa.

  4. W świetlicy  rozmieszczone są środki do dezynfekcji rąk w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

  5. Uczniowie nie przynoszą z domu  do świetlicy zbędnych przedmiotów, zabawek; korzystają z własnych przyborów i pomocy, nie pożyczają, nie wymieniają się przyborami szkolnymi .

  6. W świetlicy szkolnej używane są tylko te pomoce, gry , sprzęt sportowy, które mogą być poddane dezynfekcji po każdy użyciu.

  7. Pomieszczenia świetlicowe należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

  8. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

  9. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający lub odbierający uczniów do/ze świetlicy nie wchodzą do budynku szkoły. Dzieci odbierane są przed wejściem do budynku, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do dyżurującego pracownika szkoły na numer kontaktowy wywieszony na drzwiach.

  XI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

  U UCZNIA LUB U PRACOWNIKA SZKOŁY

  1. Do szkoły przychodzą jedynie zdrowe osoby (pracownicy, uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni, inni). Jeżeli pracownicy lub rodzice/opiekunowie prawni dziecka zauważą niepokojące objawy, nie powinni przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

  2. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka u którego zauważono objawy chorobowe. Załącznik nr 1

  3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, wskazany przez Dyrektora pracownik przeprowadza ucznia w odrębne wyznaczone pomieszczenie, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

  4. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące odizolowaniu ucznia, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym uczeń przebywa w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. Do czasu pojawienia się rodzica /opiekuna prawnego z dzieckiem przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w miejscu izolacji zostaje osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły. Fakt odbioru ucznia z objawami chorobowymi należy odnotować w dokumentacji szkolnej -dzienniku Librus.

  5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z pracodawcą, który wyznaczy miejsce odosobnienia, w którym pracownik skontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

  6. Dyrektor zespołu powiadamia:

  a)  właściwą miejscowo stację sanitarno- epidemiologiczną i stosuje się do wydanych instrukcji i poleceń- Załącznik nr 2

  b) organ prowadzący szkołę- Załącznik nr 3.

  7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik szkoły należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

  8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/.

  9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę telefoniczną.

  10. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

  XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Procedura wchodzi w życie od 01.09.2020 r.

  2. Procedura może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb i stopnia aktualnego zagrożenia epidemiologicznego.

  Opracowała:

  mgr Jadwiga Szaciłło,

  mgr Magda Szaciłło

   

  Uzgodniono:

  27 sierpnia 2020 r.

   

   

   

  Zatwierdził:

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr  1 do Procedury postępowania

  w zakresie bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym

   w Krośnie Odrzańskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem COVID-19

   

                                                                              Krosno Odrzańskie, dnia...................................

                                                                                                                       (miejscowość, data)

  ..............................................................

  ..............................................................

  ...............................................................

  Pani

  Wioletta Radecka- Weretko

  Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

  w Krośnie Odrzańskim

   

  OŚWIADCZENIE

  Na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół                             i placówek od 1 września 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar przez pracownika obsługi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim temperatury ciała mojego dziecka

   

  …………………………………….

  (imię i nazwisko ucznia)

  ...............................................

  (podpis rodzica/ opiekuna prawnego*)

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr  2 do Procedury postępowania

  w zakresie bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym

   w Krośnie Odrzańskim w związku z zapobieganiem,                      przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem COVID-19

                                                                          

                                                                           Krosno Odrzańskie, dnia...................................

                                                                                                                       (miejscowość, data)

   

  Wioletta Radecka-Weretko                                        

  Dyrektor

  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

  w Krośnie Odrzańskim

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

  w Krośnie Odrzańskim

  ul. Nadodrzańska 24

  66-600 Krosno Odrzańskie

   

  INFORMACJA

  o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

  Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.  wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567), informuję, że                    w dniu ............................................ u pracownika .........................................................................                                       zam. ................................................. zatrudnionego w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim na stanowisku ...................................., wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem,  tj.  .......................................................................................................

  Ww. pracownik został niezwłocznie odsunięty od pracy, zaś obszar, w którym się poruszał                      i przebywał, poddano gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowano powierzchnie dotykowe.

   

  ...............................................

  (podpis dyrektora Zespołu)

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr  3 do Procedury postępowania

  w zakresie bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym

   w Krośnie Odrzańskim w związku z zapobieganiem,                      przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem COVID-19

   

                                                                         Krosno Odrzańskie, dnia...................................

                                                                                                                       (miejscowość, data)

   

  Wioletta Radecka-Weretko                                                  

  Dyrektor

  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

  w Krośnie Odrzańskim

  Marek Cebula

  Burmistrz Krosna Odrzańskiego

   

  INFORMACJA

  o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

  Informuję, że w dniu .................... u pracownika .........................................................                       zam. ........................................................................................,  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Krośnie Odrzańskim     na stanowisku ………………………., wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, tj. ...........................................................................................  .                           Ww. pracownik został niezwłocznie odsunięty od pracy, zaś obszar, w którym się poruszał i przebywał, poddano gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowano powierzchnie dotykowe. O wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powiadomiono Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim.

   

  ...............................................

  (podpis dyrektora)

   

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  Drodzy rodzice i uczniowie,

  ze względu na epidemię związaną z koronawirusem nie rozpoczniemy roku szkolnego wspólnym apelem. Ale nie oznacza to że się nie spotkacie tego dnia z wychowawcami. Inauguracja roku będzie wyglądała podobnie jak zakończenie.

  O godzinie 8.30 odbędzie się msza święta w kościele pw św. Jadwigi Śląskiej.

  Następnie spotkamy się w szkole. Na boisku szkolnym zostanie wyznaczona strefa w której Państwo będą mogli zaparkować samochody oraz poczekać na dzieci. W drugiej strefie będzie wyznaczone miejsce dla uczniów każdej klasy i tam będą oczekiwać na przyjście swojego wychowawcy, który zabierze ich do klasy. W drugiej strefie nie mogą przebywać rodzice. Uczniowie muszą być obowiązkowo w maseczkach oraz wchodzą do szkoły bez rodziców. (Z wyjątkiem uczniów klasy pierwszej). Prosimy pamiętać o zachowaniu dystansu.

  Harmonogram rozpoczęcia według klas:

  9.45 klasa I "a" ( Z dzieckiem do szkoły będzie mógł wejść tylko JEDEN rodzic - Obowiązkowa maseczka!)

  9.50 klasa II "a"

  9.55 klasa II "b"

  10.00 klasa III "a"

  10.05 klasa IV "a"

  10.10 klasa V "a"

  10.15 klasa VI "a"

  10.20 klasa VI "b"

  10.25 klasa VII "a"

  10.30 klasa VIII "a"

  Prosimy zabrać torby/reklamówki ponieważ większość uczniów otrzyma już podręczniki.

  Zamieszczamy również w formie graficznej wskazówki zawierające zasady, które przed pójściem do szkoły warto poruszyć w domu z dziećmi. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych!

  Do zobaczenia 1 września !

  Grono pedagogiczne

 • Przerwa urlopowa

  Uprzejmie informuję, że w dniach od 21 lipca do 18 sierpnia 2020 r. z powodu urlopu nieczynny będzie sekretariat Zespołu.

  Z poważaniem dyrektor Zespołu

  Wioletta Radecka- Weretko

 • Dla rodziców dzieci przedszkolnych

  Szanowni Państwo,

  wyjątkowy czas pandemii koronawirusa wymaga podejmowania nadzwyczajnych decyzji. Z myślą o Państwa komforcie, starając się przygotować dogodny harmonogram pracy przedszkoli w gminie Krosno Odrzańskie, informujemy, że również w sierpniu będzie możliwość skorzystania z opieki przedszkolnej.

  Mimo, że we wrześniu, na zebraniach w poszczególnych placówkach, wspólnie ustalono, że przerwa wakacyjna obowiązywać będzie właśnie w tym miesiącu, dzisiaj wiemy, że potrzeby rodziców uległy zmianie. Nasza reakcja nie mogła być inna jak tylko przygotowanie opieki, szczególnie dla dzieci rodziców pracujących. Dyżur będą pełnić Przedszkole nr 4 oraz Przedszkole w Osiecznicy (w każdej z placówek, zgodnie z wytycznymi, 16 miejsc).

  Uwaga! Aby skorzystać z opieki należy wypełnić deklarację (do pobrania na stronie www.krosnoodrzanskie.pl albo bezpośrednio w placówce) i złożyć w macierzystym przedszkolu do 15 lipca 2020 r. lub wysłać jej podpisany skan/zdjęcie na adres e-mail placówki.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny będą mieli rodzice spełniający kryterium aktywności zawodowej.

  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Dyrektorami poszczególnych Przedszkoli lub z Panią Jolantą Adułło-Hoffmann, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,   tel. 68 410 97 80.

   

 • BEZPIECZNE WAKACJE

  Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na zabawę, relaks i drobne szaleństwa.

  Nie mamy obowiązków związanych ze szkołą i nauką, więc możemy bez ograniczeń planować najróżniejsze przygody, w których będziemy brać udział. Niektórzy spotykają się z przyjaciółmi i wspólnie świetnie się bawią, inni wybierają się na rodzinne wyjazdy. Nikt nie siedzi w domu, kiedy za oknem mamy słoneczną, piękną, zachęcającą do wyjścia pogodę. Jednak wszyscy musimy pamiętać, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje i innych bezpieczeństwo. Jak powinniśmy postępować, aby wakacje zawsze kojarzyły nam się z samymi przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa.

  Oto najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje:

  1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.

  2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.

  3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.

  4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.

  5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.

  6. Nie rozmawiaj z obcymi.

  7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.

  8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu.

  9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.

  10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.

  11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.

  12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.

  13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.

  14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.

  15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.

  16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.

  17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.

  18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.

  19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.

  20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.

  21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.

  22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze.

  23. Nie rozpalaj ogniska w lesie.

  24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.

  25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.

  Aby lepiej zapamiętać zasady bezpieczeństwa, na koniec przedstawiamy kilka z nich w bardziej humorystyczny sposób:

  1. Numer 112 znamy i w razie potrzeby go wybieramy.

  2. Jeśli kogoś nie znamy, na pewno z nim nie rozmawiamy.

  3. Gdy na plaży przebywamy, od mamy się nie oddalamy.

  4. W górach po szlaku chodzimy, wtedy nie zbłądzimy.

  5. Gdy na słońcu przebywamy, czapkę lub kapelusz zakładamy.

  Życzymy udanych wakacji!

 • Powodzenia ósmoklasiści !

  🍀🍀🍀Drodzy Ósmoklasiści! 🍀🍀🍀Przed wami bardzo ważne trzy dni podczas których będziecie musieli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności które zdobyliście podczas nauki w szkole podstawowej. Życzymy wam powodzenia na egzaminie, trafienia w wymarzone tematy oraz optymizmu :) Wiemy, że dacie radę! POWODZENIA 🍀

 • "Na zielonej łące..."

  Przed nami ostatnie dni wiosny, bo już wkrótce początek lata. Spójrzcie, co można zobaczyć na wiosennej łące. Prace wykonali uczniowie klasy III "a".

 • Dzień Dziecka

  Z okazji Dnia Dziecka Dzieciom dużym i małym - składamy najserdeczniejsze życzenia spełnienia wszystkich marzeń! Życzymy wszystkim dzieciom,aby ich dzieciństwo było jak najlepszei aby trwało jak najdłużej!

 • Plan pracy bibiloteki

  Informuję, że pracę wznawia biblioteka, która czynna będzie od poniedziałku 1 czerwca 2020 r. już dla wszystkich uczniów klas I- III według planu:

  poniedziałek: 8.15- 15.45, piątek: 8.15- 15.45.

  UWAGA! Proszę o zapoznanie się z poniższą procedura dotycząca korzystania z księgozbioru:

  Procedura korzystania z biblioteki oraz kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w biblioteceZespołu Szkolno- PrzedszkolnegoW Krośnie Odrzańskim

  PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),3. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),

  4. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

  5. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020 r.

  1. Cele procedury:

  1.1 Przestrzeganie zasad, warunków i trybu postępowania w zakresie bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID 19 i innych chorób zakaźnych.

  1.2 Określenie zakresu obowiązków postępowania i profilaktyki zdrowotnej w bibliotece Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim.

  2. Zakres procedury:Praca biblioteki szkolnej.

  3. W bibliotece szkolnej:

  3.1 Uczniowie:a. mają obowiązek nosić maseczkę i rękawiczkib. przed wejściem do wypożyczalni dezynfekują ręcec. utrzymują dystans społeczny 1,5 m.3.2 W wypożyczalni przebywa nie więcej niż jeden uczeń pod opieką bibliotekarki: Moniki Nawrot.

  3.3 . Pozycje do wypożyczenia przynosi z półki bibliotekarka.

  3.4 Książki można zamawiać zdalnie, przez Librusa:a. w wiadomości należy podać: imię i nazwisko autora, tytuł książkib. zamawiający jest zobowiązany do podania swoich danych: imię, nazwisko, klasac. zamówienia należy przesyłać od wtorku do czwartkue. książki na odbiór czekać będą przez cztery dni, po tym czasie nieodebrane pozycje wrócą na półki.

  3. 5 Wypożyczający może mieć w wypożyczeniu trzy książki.

  3. 6 Oddane książki poddane zostają 7-dniowej kwarantannie w wyznaczonym do tego pomieszczeniu.

  3. 7 Wypożyczający nie dezynfekują wypożyczonych książek.

  Opracowanie: mgr Monika Nawrot

  Uzgodniono: 22.05.2020 r.

  Zatwierdził: Wioletta Radecka- Weretko

 • KANGUR MATEMATYCZNY

  KANGUR MATEMATYCZNY

  W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

  Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący:

  Kategoria Konkurs próbny

  Konkurs Kangur 2020

  Student 22.05.2020 28.05.2020 (czwartek)

  Junior 22.05.2020 29.05.2020 (piątek)

  Kadet 25.05.2020 02.06.2020 (wtorek)

  Beniamin 25.05.2020 03.06.2020 (środa)

  Maluch 26.05.2020 04.06.2020 (czwartek)

  Żaczek 26.05.2020 05.06.2020 (piątek)

  Instrukcje oraz hasła do logowania dla uczniów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa zostały przesłane w Librusie.

  Na wszelkie pytania odpowie Państwu szkolny Koordynator Konkursu Pani Monika Bator.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
  ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
  66 - 600 Krosno Odrzańskie
 • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
  przedszkole tel. (68) 383 79 10

Galeria zdjęć