Szkoła

Pracownicy

Kadra pedagogiczna

Lp.
Nazwisko i imię
Stopień awansu zawodowego
Funkcja/przedmiot
Wychowawstwo
1.
Dambrowska Patrycja
nauczyciel mianowany
język niemiecki,
logopeda
-----------
2.
Monika Bator
nauczyciel
dyplomowany
matematyka,
fizyka
-----------
3.
Bożęcka Anna
nauczyciel
mianowany
przyroda,
chemia, biologia,
wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych: "Bio- chemiczne ABC"

 VIII "b"

4.
Timoszyk-Kolonko
Małgorzata
nauczyciel
dyplomowany
plastyka,
muzyka
indywidualne zajęcia edukacji polonistycznej i matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej, 

 indywidualne lekcje języka polskiego z uczniem z Ukrainy

-----------
5.
Marta Żmijewska
nauczyciel
mianowany
nauczyciel współorganizujacy proces kształcenia,
pedagog specjalny,
zajęcia rewalidacyjne,
wychowawca świetlicy szkolnej
------------
6.
Radecka – Weretko Wioletta
nauczyciel
dyplomowany
matematyka,
zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki
------------
7.
Pietrenko Jolanta
nauczyciel
dyplomowany
język polski,

 zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego 

VI "a"
8.
Szaciłło Jadwiga
nauczyciel
dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
zajęcia rewalidacyjne,
 zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej,zajęcia ogólnorozwijające w edukacji wczesnoszkolnej
II "a"
9.
Jolanta Mickiewicz
nauczyciel
dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia rewalidacyjne, 
zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej, 
zajęcia ogólnorozwijające w edukacji wczesnoszkolnej,
 pedagog specjalny
III "a"
10.
Kamerduła Łukasz
nauczyciel
dyplomowany
wychowanie fizyczne,
edukacja przez szachy w szkole
IV "b"
11.
Marciniak Maria
nauczyciel
dyplomowany
religia
--------------
12.
Marcin Leńczuk
nauczyciel
kontraktowy
język angielski,
zajęcia rozwijające z języka angielskiego: "Z angielskim na Ty"
VIII "a"
13. Magda Szaciłło
nauczyciel
kontraktowy
edukacja wczesnoszkolna,
technika,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej, 
zajęcia rewalidacyjne, 
zajęcia ogólnorozwijające w edukacji wczesnoszkolnej, podstawy  przedsiębiorczości dla klas I-III
I "a"
14. Toamsz Uryś
nauczyciel
dyplomowany
WOS,
historia,
geografia,
informatyka,
zajęcia rozwijające z przedmiotów geograficzno- historycznych: "Przez wieki i kontynenty"
VII "a"
15. Dorota Blachowska
nauczyciel
kontraktowy
wychowanie przedszkolne
------------------
16. Monika Nawrot
nauczyciel
mianowany
język polski,
zajęcia rewalidacyjne,
bibliotekarz biblioteki szkolnej, 
dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego,
zajęcia indywidualne z języka polskiego dla ucznia z Ukrainy, 
zajęcia indywidualne z języka polskiego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
zajęcia rozwijające z języka polskiego: "Sztuka pisania"
------------------
17. Magdalena Żejmo

nauczyciel kontraktowy

wychowanie przedszkolne
-------------------
18. Ewa Oleszek

nauczyciel dyplomowany

wychowawca świetlicy szkolnej,
doradztwo zawodowe
-------------------
19. Wioleta Krygier nauczyciel kontraktowy
psycholog,
zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
------------------
20. Szymon Mazur nauczyciel dyplomowany

wychowawca świetlicy szkolnej, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

V "a"
21. Katarzyna Żmijewska nauczyciel stażysta

wychowawca świetlicy szkolnej, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne

------------------
22. Agnieszka Preś nauczyciel stażysta
wychowawca świetlicy szkolnej 
 
22. Jolanta Wyczałkowska

nauczyciel mianowany

język niemiecki -----------------
23. Agnieszka Czekajło nauczyciel dyplomowany
język polski,
zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego,
zajęcia indywidualne z języka polskiego dla ucznia z Ukrainy, 
zajęcia,
zajęcia rozwijające z języka polskiego: "Sztuka pisania"
IV "a"
24. Paula Irska nauczyciel kontraktowy

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, matematyka, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki, zajęcia rewalidacyjne

--------------
25. Agnieszka Plichta nauczyciel dyplomowany pedagog, logopeda ---------------
 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
    ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
    66 - 600 Krosno Odrzańskie
  • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
    przedszkole tel. (68) 383 79 10
    w sprawach pilnych tel. 660 437 833 (dyrektor)

Galeria zdjęć