Szkoła

Pracownicy

Kadra pedagogiczna

Lp.
Nazwisko i imię
Stopień awansu zawodowego
Funkcja/przedmiot
Wychowawstwo
1.
Dambrowska Patrycja
nauczyciel kontraktowy
język niemiecki,
logopeda
-----------
2.
Monika Bator
nauczyciel
dyplomowany
matematyka,
fizyka
VIII "a"
3.
Bożęcka Anna
nauczyciel
mianowany
przyroda,
chemia, biologia,
wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
zajęcia rozwijające z przedmiotów przyrodniczych: "Bio- chemiczne ABC"

 VII "b"

4.
Timoszyk-Kolonko
Małgorzata
nauczyciel
dyplomowany
plastyka,
edukacja wczesnoszkola,zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia ogólnorozwijające w edukacji wczesnoszkolnej 
III "a"
5.
Marta Żmijewska
nauczyciel
dyplomowany
pedagog,
zajęcia rewalidacyjne
------------
6.
Radecka – Weretko Wioletta
nauczyciel
dyplomowany
matematyka,zajęcia rewalidacyjne
------------
7.
Pietrenko Jolanta
nauczyciel
dyplomowany
język polski,

 zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego, zajęcia rozwijające z języka polskiego: "Sztuka pisania"

V "a"
8.
Szaciłło Jadwiga
nauczyciel
dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej,zajęcia ogólnorozwijające w edukacji wczesnoszkolnej
I "a"
9.
Jolanta Mickiewicz
nauczyciel
dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia ogólnorozwijające w edukacji wczesnoszkolnej
II "a"
10.
Kamerduła Łukasz
nauczyciel
dyplomowany
wychowanie fizyczne,
edukacja przez szachy w szkole
---------------
11.
Marciniak Maria
nauczyciel
dyplomowany
religia
--------------
12.
Marcin Leńczuk
nauczyciel
kontraktowy
język angielski,
zajęcia rozwijające z języka angielskiego: "Z angielskim na Ty"
VII "a"
13. Magda Szaciłło
nauczyciel
kontraktowy
edukacja wczesnoszkolna,
technika,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia ogólnorozwijające w edukacji wczesnoszkolnej
III "b"
14. Toamsz Uryś
nauczyciel
dyplomowany
WOS,
historia,
geografia,
informatyka,
zajęcia rozwijające z przedmiotów geograficzno- historycznych: "Przez wieki i kontynenty"
VI "a"
15. Dorota Blachowska
nauczyciel
kontraktowy
wychowanie przedszkolne
------------------
16. Monika Nawrot
nauczyciel
mianowany
język polski,
zajęcia rewalidacyjne,
bibliotekarz biblioteki szkolnej, dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego,
zajęcia indywidualne z języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy, zajęcia indywidualne z języka polskiego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
------------------
17. Ewa Poźniak

nauczyciel dyplomowany

wychowanie przedszkolne
-------------------
18. Ewa Oleszek

nauczyciel dyplomowany

wychowawca świetlicy szkolnej,
doradztwo zawodowe
-------------------
19. Wioleta Krygier nauczyciel kontraktowy
psycholog,
zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
------------------
20. Szymon Mazur nauczyciel dyplomowany

wychowawca świetlicy szkolnej, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

IV "a"
21. Katarzyna Żmijewska nauczyciel stażysta

wychowawca świetlicy szkolnej, nauczyciel wspomagający w klasie II "a", zajęcia rewalidacyjne

------------------
22. Agnieszka Preś nauczyciel stażysta nauczyciel wspomagajacy w klasie III "b"  
22. Jolanta Wyczałkowska

nauczyciel mianowany

język niemiecki -----------------
23. Leokadia Paprocka nauczyciel dyplomowany
religia
------------------
24. Małgorzata Tumińska nauczyciel dyplomowany muzyka -------------------
25. Justyna Karska- Kamińska nauczyciel stażysta wychowanie przedszkolne ------------------
26.  Jagoda Czarniecka nauczyciel stażysta logopedia ------------------
 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim
    ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21
    66 - 600 Krosno Odrzańskie
  • szkoła tel./fax (68) 383 51 78
    przedszkole tel. (68) 383 79 10

Galeria zdjęć